Arbeidsgivers plikter ved varsling i arbeidsforhold

Varsling i arbeidsforhold innebærer at en arbeidstaker sier ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Men hvordan bør du som arbeidsgiver behandle en varslingssak?

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling

Hva er varsling?

Varsling innebærer at en ansatt sier ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være forhold som strider med rettsregler eller etiske normer i samfunnet. På denne måten avdekker varsling eventuelle lovbrudd og uakseptabel atferd, samt bidrar til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Fakta

Alle arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Varsling kan skje anonymt.

Slik bør arbeidsgivere håndtere et varsel

At du som arbeidsgiver må håndtere et varsel innebærer at du må undersøke, avdekke, saksbehandle og til slutt få slutt på det kritikkverdige forholdet. Arbeidsmiljøloven gir ingen konkret oppskrift på hvordan et varsel skal behandles. Loven sier imidlertid at varselet skal følges opp innen rimelig tid, at det skal undersøkes tilstrekkelig og at gjengjeldelse er forbudt. Videre må du ivareta den som varsler og andre involverte. Dette er parallelle prosesser som må håndteres samtidig.

Alle bedrifter som har fem eller flere ansatte skal ha varslingsrutiner. Bedrifter som har færre enn fem ansatte må ha varslingsrutiner hvis forholdene i virksomheten tilsier det.

Innsyn

En varslingssak skal håndteres konfidensielt. Dette innebærer blant annet at identiteten til den som varsler og andre opplysninger i saken ikke skal være kjent for flere en nødvendig. Den personen det varsles om har imidlertid rett til innsyn i varselet. Vedkommende har også i utgangspunktet krav på opplysninger om hvem som har varslet. Det kan imidlertid tenkes unntak i visse situasjoner, ettersom retten til innsyn må avveies mot kravet til konfidensialitet og taushetsplikt.

Fakta

Dersom varselet utpeker noen som ansvarlig for det kritikkverdige forholdet, må de som beskyldningene retter seg mot involveres. De må få informasjon om varselet, og gis mulighet til å fortelle sin versjon av saken.

Habilitet

Det viktig at den som undersøker og håndterer varselet er upartisk og uten interesser i saken. Dette innebærer at den eller de som håndterer varselet må være habile.

Ved tvil om en persons habilitet bør vedkommen ikke delta i undersøkelsen eller håndteringen av varslingssaken. Dette øker sjansen for at involverte parter slår seg til ro med arbeidsgivers håndtering av varselet.

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er således vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Ta kontakt med oss så kan vi angi hvor mye tid som normalt vil gå med til din sak. Utgifter til advokat løper ikke før vi er enige om et oppdrag.

Vi bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi kan tilby rammeavtaler til bedrifter. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring