Arbeidsgivers ansvar ved arbeidsulykker

Arbeidsgivere har et kontinuerlig ansvar for å sikre et trygt arbeidsmiljø. På tross av dette kan arbeidsulykker likevel inntre. I denne artikkelen vil du få oversikt over hva du som arbeidsgiver må gjøre dersom det inntrer en arbeidsulykke.

ekspropriere, arbeidsulykker

Hva er en arbeidsulykke?

Det fremgår av folketrygdloven at en arbeidsulykke er “en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid”.

Dersom det inntrer en arbeidsulykke er du som arbeidsgiver pålagt å melde ulykken til Arbeidstilsynet. Ved alvorlig personskade eller dødsfall må ulykken også meldes inn til nærmeste politimyndighet.

Dette må du gjøre

Når en arbeidsulykke inntreffer må du som arbeidsgiver kontakte nødetatene for å sikre assistanse på ulykkesstedet. Deretter er det viktig å sikre ulykkesstedet for å hindre ytterligere skader og bevare bevis.

Etter en arbeidsulykke er det viktig å følge opp skadelidte, kollegaer og vitner, samtidig som man sørger for at alle involverte parter får nødvendig hjelp og omsorg. En del av denne prosessen er også å klarlegge hendelsesforløpet, da dette kan gi verdifull informasjon for etterfølgende undersøkelser og rapporter.

Fakta

Som arbeidsgiver må du også sende skademelding til NAV og forsikringsselskapet for å igangsette prosesser knyttet til kompensasjon og dekning av eventuelle skader.

Intern rapport

Det følger av arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften at en arbeidsgiver ved en arbeidsulykke er pålagt å utarbeide en intern rapport om ulykken. Dette trinnet er avgjørende for å minimere risikoen for fremtidige ulykker. Rapporten bør dokumentere ulykken, inkludert årsaker, hendelsesforløp og tiltak som er tatt for å forhindre fremtidige hendelser.

Hva skjer etter en arbeidsulykke?

Etter en arbeidsulykke, spesielt ved alvorlige skader, vil det initieres en etterforskningsprosess som kan involvere både politiet og Arbeidstilsynet. Prosessen skal avdekke årsaken til ulykken og om det har skjedd noe straffbart. Er ikke lovens krav overholdt kan det blir aktuelt med straff for virksomheten og/eller enkeltpersoner.

Etter en arbeidsulykke vil vitner til ulykken og sentrale aktører i virksomheten bli avhørt. Dette kan for eksempel være daglig leder, styreleder og den nærmeste lederen til den skadede eller omkomne. En slik grundig etterforskning sikrer at alle aspekter av ulykken blir vurdert, og at nødvendige tiltak blir identifisert og implementert for å forbedre sikkerheten og forebygge lignende hendelser i fremtiden.

Straff eller gebyr fra Arbeidstilsynet

Noen spesifikke forhold øker risikoen for straff og gebyrer fra Arbeidstilsynet. Et eksempel på dette er mangelfulle rutiner eller andre sentrale mangler knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Andre forhold som ofte fører til straff og gebyrer fra Arbeidstilsynet er mangelfull opplæring, uforsvarlig alenearbeid og manglende sikring av utstyr. Uten tilstrekkelige retningslinjer på disse områdene, kan arbeidsgivere holdes ansvarlig for ulykker og skader.

Arbeidsgivere må også være oppmerksomme på å følge opp tidligere handlinger som er i strid med klare instrukser. Hvis du for eksempel som arbeidsgiver er kjent med at ansatte tidvis ikke bruker fallsikring ved arbeid i høyden, men ikke har reagert tidligere, kan du risikere straff.

Fakta

Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at alle arbeidstakere har de nødvendige verktøyene og prosedyrene for å utføre arbeidet sitt trygt og effektivt.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om et oppdrag.

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring