Advokatens råd – heve kjøp av bobil 

En bobil kan by på mye moro og fine opplevelser. Hva skal du gjøre dersom bobilen ikke fungerer som forventet? Har du rett til å få pengene tilbake? I denne artikkelen gir våre advokater deres beste råd dersom du ønsker å heve kjøpet av bobilen.

heving av kjøp bobil

Å heve et kjøp

Hvis en kjøper hever kjøpet av en bobil skal partene lever tilbake det de har mottatt. Selger skal levere tilbake pengene for bobilen, mens kjøper skal levere tilbake bobilen.

Hovedregelen for alle kjøp er at avtalen om kjøp skal holdes. Å heve kjøpet er dermed et unntak fra denne hovedregelen. At det er et unntak betyr at det må foreligge et rettslig grunnlag for heving, du kan ikke heve kjøpet bare fordi du har lyst til det.

Fakta

Det er lettere å heve et kjøpet av en bobil fra forhandler enn fra en privatperson.

Ulike lover

Det er to ulike lover som gjelder som gjelder for kjøp av bobil, avhengig av om du har kjøpt bobilen fra en forhandler eller en annen privatperson. For kjøp mellom to privatpersoner gjelder kjøpsloven, mens forbrukerkjøpsloven gjelder for kjøp mellom en næringsdrivende selger og en forbruker som kjøper. De to ulike lovene har to ulike terskler for når en kjøper kan kreve å heve kjøpet.

Det som er likt for begge lovene er vilkåret om at det må foreligge en mangel ved bobilen for at det skal være mulig å heve kjøpet.

Mangel

Utgangspunktet er at det foreligger en mangel ved bobilen dersom bobilens tilstand avviker fra avtalen mellom deg og selger. For å fastslå hva som er avtalt er det relevant å se på  både den skrevne kontrakten, muntlig kommunikasjon mellom kjøper og selger, og annen reklame fra selger.

Det er andre bestemmelser som kan gi grunnlag for en mangel ved bobilen utover avviket mellom hva som er avtalt og hva som er levert. Kontakt våre advokater dersom du lurer på om det er en mangel ved bobilen din. Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse i mangelsspørsmål.

Heve et bobilkjøp overfor en næringsdrivende

Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan en forbruker hevet kjøpet når det foreligger en mangel og denne mangelen ikke er “uvesentlig”. Det er altså bare de uvesentlige manglene som gjør at en forbruker ikke kan heve kjøpet.

Det finnes ikke noe klart svar på når et kontraktmessig avvik (en mangel) er uvesentlig. Vurderingen vil blant annet bero på omfanget av mangelen sett opp mot det som er levert. Av rettspraksis er vurderingen fremstilt som en vurdering av om kjøper har rimelig grunn til å se seg løst fra avtalen. Det er med andre ord en helhetsvurdering av om kjøper skal kunne se seg løst fra avtalen. Vurderingen av om en mangel er uvesentlig er en krevende vurdering. Hos Osloadvokatene har vi advokater som er eksperter på kjøp og salg av bobiler og dersom det er nødvendig, henter vi også inn sakkyndige som er eksperter på bobilen.

 

Heve kjøpet av en bobil fra privatperson

Etter kjøpsloven § 39 kan kjøper heve kjøpet dersom mangelen utgjør “et vesentlig kontraktsbrudd”. Det er klart at ikke alle mangler gir grunnlag for å heve kjøpet og at mangelen må utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. I likhet med kjøp fra en forhandler er vurderingen om kjøper har rimelig grunn til å se seg løst fra avtalen.

Forskjellen er at terskelen er høyere for å heve mellom to private parter. Grunnen til dette er at forbrukere nyter et særlig vern i kjøpssituasjoner siden de anses å være en svakere part enn en profesjonell næringsdrivende selger. To private parter anses derimot til å være mer likestilte og derfor skal mangelen være mer omfattende for å kunne heve i slike situasjoner.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil

Hva skjer ved heving?

Dersom kjøpet heves skal bobilen leveres tilbake til selger og kjøper skal få tilbake pengene. En forutsetning for å kunne heve kjøpet er at tingen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand som ved overlevering. Selgeren har også rett til å holde tilbake et rimelig vederlag for kjøperens vesentlige nytte. Kjøperen på sin side har krav på renter av kjøpesummen.

Alternative beføyelser

Hvis det er en mangel ved bobilen din, men den ikke er omfattende nok til å gi grunnlag for heving, kan du ha krav på å gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldene overfor selgeren. Slike beføyelser kan være:

  • Retting
  • Omlevering
  • Prisavslag
  • Erstatning

Anne Linn Sørby

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om kjøp  av motorsykler fra forhandlere. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

 


 

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Sorby-Anne-Linn-kopi.jpg

Anne Linn Sørby
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring