Advokaten svarer: Hvordan beregnes AAP?

AAP, eller arbeidsavklaringspenger, kan være en helt avgjørende stønad fra NAV dersom du har behov for hjelp som følge av en sykdom eller skade. I denne artikkelen gir Osloadvokatenes advokater deg svaret på hvordan AAP beregnes.

Fravær oppsigelse, Utestengt fusk, Yrkessykdom krav, Utgifter yrkesskade, angrefrist ved kjøp av bobil, Hvordan beregnes AAP

Hva er AAP?

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse for de som har fått nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom eller skade. Det er fire hovedvilkår for å ha krav på AAP:

  1. Arbeidsevnen nedsatt med minst 50%
  2. Bosatt i en EØS-stat
  3. Medlemskap i folketrygden
  4. Være mellom 18 og 67 år.

Arbeidsavklaringspenger er en rettighet du har dersom vilkårene er oppfylt. Dersom du lurer på om du har krav på AAP kan du lese mer om dette her, eller ta kontakt med en av våre advokater. Det er helt uforpliktende å ta kontakt med våre advokater.

Hvor mye AAP kan du få?

Du mottar i utgangspunktet 66% av fjorårets lønnsinntekt i AAP. Den minste årlige stønaden er på 2G for de over 25 og 2/3 av 2G for de mellom 18 og 25. Dette utgjør henholdsvis 222 954 kroner og 148 636 kroner i 2022. Grunnlaget for AAP er også begrenset til 6G. Det betyr at det meste man kan motta i AAP er 441 449 kroner i 2022.

Det er den pensjonsgivende inntekten fra året før arbeidsevnen ble nedsatt som brukes som grunnlaget for beregningen.

Barnetillegg

Dersom du har barn eller adoptivbarn skal du motta et barnetillegg ved AAP. Barnetillegget utgjør i 2022 27 kroner per barn, 5 dager i uka.

Et barnetillegg vil derfor utgjøre ca. 540 kroner per barn per måned.

Gratis advokat

Har du søkt og fått avslag på AAP, eller mottatt for lite i AAP, kan du ha krav på gratis rettshjelp fra en advokat. Er du under inntekst- og formuesgrensen i rettshjelpsloven dekker staten kostanden til advokat. Les mer om fri rettshjelp her.

Uansett om du har rett på fri rettshjelp eller ikke vil NAV dekke dine nødvendige kostander til advokat dersom vedtaket blir omgjort i Trygderetten.

Våre advokater kan reglene om fri rettshjelp og undersøker alltid om våre klienter har krav på sine kostander dekket.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål om AAP eller NAV?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere advokater som er eksperter på NAV- og AAP-saker. Hos oss får du alltid en uavhengig vurdering og vi undersøker alltid om du har krav på kostandene dine dekket.

Så ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

 


 

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring