Advokatens råd: Hvordan få AAP

Arbeidsavklaringspenger er en viktig stønad når du har behov for hjelp fra NAV. Det kan være krevende å møte NAV, særlig etter at du har fått avslag. Osloadvokatene har lang erfaring med å få  omgjort vedtak fra NAV til fordel for våre klienter. Vi har erfaringen du trenger for å få medhold i din sak.

Tannskader, Hvordan få AAP

Fakta

AAP betyr arbeidsavklaringspenger

Hva er AAP?

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse fra folketrygden, NAV. Ytelsen skal sikre deg inntekt i perioder du må ha hjelp fra NAV som følge av sykdom eller skade.

Formålet med ytelsen er at du, med hjelp fra NAV, skal beholde eller komme tilbake i arbeid. Ved hjelp og tiltak skal antallet som blir uføretrygdede reduseres.

Krav på AAP

Arbeidsavklaringspenger er en rettighet som følger av folketrygdloven kapittel 11. At det er en rettighet betyr at du har krav på AAP dersom vilkårene er oppfylt. I tillegg til et vilkår om nedsatt arbeidsevne er det tre formelle vilkår. De formelle vilkårene for å motta arbeidsavklaringspenger er:

  1. Medlemskap i folketrygden
    Du må ha vært medlem i folketrygden i minst fem år umiddelbart forut for ytelsen .
  2. Opphold i en EØS-stat
    Du er ikke fri til å oppholde deg i det landet du ønsker. Gjennom EØS-avtalen er det et krav at du må oppholde deg i et EØS-land.
  3. Alder
    Du må være i alderen 18 til 67 år for å motta AAP.

Nedsatt arbeidsevne for rett til AAP

Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at arbeidsevnen blir nedsatt med minst 50%, jf. folketrygdloven § 11-5. Årsaken til den nedsatte arbeidsevnen må også skyldes sykdom eller skade.

Det er en hovedregel om det må foreligge en sykdomdiagnose, men også sykdomslignende symptomer kan oppfylle lovens krav.

At arbeidsevnen må være nedsatt med 50% gjelder for alt arbeid du er kvalifisert for.

Hvor mye kan du få i AAP?

Du får 66% av inntekten din, inntil 6G. I 2022 tilsvarer 1G 111 477,-. Det betyr at det meste du kan få i arbeidsavklaringspenger, i 2022, er 441 449 kroner.

Inntekten din regnes som din pensjonsgivende inntekt i året før arbeidsevnen din ble nedsatt med minst 50%.

Gratis advokat

Har du søkt og fått avslag på AAP kan du ha krav på gratis rettshjelp fra en advokat. Er du under inntekst- og formuesgrensen i rettshjelpsloven dekker staten kostanden til advokat. Les mer om fri rettshjelp her.

Uansett om du har rett på fri rettshjelp eller ikke vil NAV dekke dine nødvendige kostander til advokat dersom vedtaket blir omgjort i Trygderetten.

Våre advokater kan reglene om fri rettshjelp og undersøker alltid om våre klienter har krav på sine kostander dekket.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Usikker på om du har krav på AAP?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering. Vi har flere eksperter på NAV-saker og hjelper deg å vurdere din sak. Hos oss får du hjelp gjennom hele prosessen.

 


 

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring