Advokaten forklarer: Aktivitetsplikt når du mottar AAP

AAP, eller arbeidsavklaringspenger, er en viktig ytelse i perioder hvor du har behov for stønad fra NAV som følge av sykdom eller skade. Et vilkår for AAP er aktivitetsplikten. I denne artikkelen gir våre advokater deg svaret på hva aktivitetsplikten betyr.

Voldsoffererstatning, Korona yrkessykdom, voldsoffererstatning erstatning,Aktivitetsplikt AAP
Voldsoffererstatnin
Fakta

AAP skal sikre medlemmene av folketrygden en inntekt i perioder hvor medlemmet som følge av sykdom eller skade har nedsatt arbeidsevne. Formålet er at færre skal bli uføre og komme tilbake i arbeid.

Hva er AAP?

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse for de som har fått nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom eller skade. Det er fire hovedvilkår for å ha krav på AAP:

  1. Arbeidsevnen nedsatt med minst 50%
  2. Bosatt i en EØS-stat
  3. Medlemskap i folketrygden
  4. Være mellom 18 og 67 år.

Arbeidsavklaringspenger er en rettighet du har dersom vilkårene er oppfylt. Dersom du lurer på om du har krav på AAP kan du lese mer om dette her, eller ta kontakt med en av våre advokater. Det er helt uforpliktende å ta kontakt med våre advokater.

Vilkår til aktivitet – aktivitetsplikten

Det er et vilkår for AAP at du bidrar aktivt i prosessen med å komme i arbeid. Aktivitetsplanen fastlegges sammen med deg gjennom aktivitetsplanen.

Kravet om at du må følge aktivitetsplikten innebærer:

  • At du deltar på møtet med NAV
  • Du leverer informasjon og dokumentasjon som NAV trenger for å tilrettelegge
  • Du gjennomfører aktivitetsplanen som du har lagt sammen med NAV.
  • Du skal holde NAV orientert med hindrer som oppstår med gjennomføringen

Hva skjer om du bryter aktivitetsplikten?

Hvis ikke aktivitetsplikten overholdes, uten rimelig grunn til dette, kan NAV stanse eller redusere arbeidsavklaringspengene.

Dersom du ikke møter NAV til avtalte møter, ikke møter til tiltak, utredning eller behandling, eller ikke sender inn dokumentasjon som NAV har bedt om innen fristen kan dette regnes som brudd på aktivitetsplikten.

Klage på vedtak fra NAV

Dersom NAV reduserer eller stanser dine utbetalinger av AAP som følge av brudd på aktivitetsplikten kan du klage på vedtaket. Det kan være krevende å klage på vedtak fra NAV. Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse og hjelper deg i din sak.

Du kan ha krav på gratis rettshjelp fra en advokat i slike saker. Er du under inntekst- og formuesgrensen i rettshjelpsloven dekker staten kostanden til advokat. Les mer om fri rettshjelp her.

Våre advokater kan reglene om fri rettshjelp og undersøker alltid om våre klienter har krav på sine kostander dekket.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål om AAP eller NAV?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere advokater som er eksperter på NAV- og AAP-saker. Hos oss får du alltid en uavhengig vurdering og vi undersøker alltid om du har krav på kostandene dine dekket.

Så ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

– Kompetanserik advokat. Har kunnskap og er veldig nøye. Hun er organisert og tilgjengelig. Hun forklarer godt om prosessen i saken. Veldig god støtte og profesjonell. Seriøs og ansvarlig.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring