Fikk langtidsopphold på sykehjem etter klage på vedtaket

En dement dame på over 90 år fikk avslag på søknad om langtidsopphold på et sykehjem i Bærum. Avslaget var begrunnet med at kvinnen var fra Latvia, og at hun i stedet kunne reise ditt å få hjelp. Kvinnens datter tok kontakt med oss for å få hjelp til å klage på vedtaket. Klagen resulterte i at Bærum kommune omgjorde vedtaket slik at kvinnen likevel fikk innvilget langtidsopphold på sykehjemmet.

Datteren hentet kvinnen til Norge

Den eldre kvinnen bodde i Latvia, mens hennes datter bodde i Norge. Over en periode på et halvt år fikk ikke datteren kontakt med sin mor ettersom moren var blitt utnyttet og frarøvet sine eiendeler. Da datteren endelig fikk kontakt, fant hun ut at moren hennes antakeligvis var blitt dopet ned for så å bli tvangsinnlagt på et psykisk sykehus i Litauen. Datteren bestemte seg da for å dra ned for å hente moren sin til Norge. I Norge møtte datteren på store problemer i forbindelse med å få nødvendig helsehjelp til sin mor. Bærum kommune mente at kvinnen kunne dra hjem til Latvia og få hjelp der i stedet. Datteren tok dermed kontakt med oss for å få hjelp til å klage på vedtaket.

Klagemuligheter på vedtak fattet av kommune

Statforvalteren er klageinstans for kommunale enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at man ble informert om vedtaket, og klagen sender man til den instansen som gjorde vedtaket. I vedtaket fra kommunen skal det være opplysninger om klageretten og adresse som klagen skal sendes til. Endrer ikke det kommunale organet vedtaket sitt etter å ha mottatt klage, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren. Dersom Statsforvalteren regner med at det tar lengre tid enn en måned å få svar på klagen, vil du bli kontaktet og opplyst om når du kan regne med å få svar.

Fikk innvilget langtidsopphold på sykehjem etter klage på vedtaket

Etter hjelp fra oss fikk kvinnen medhold i klagen slik at hun fikk innvilget langtidsopphold på sykehjemmet. Damen på over 90 år fikk dermed også den nødvendige legehjelpen hun trengte.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ønsker du hjelp til å klage på et vedtak?

Det kan oppleves som tøft å få avslag på en søknad. Et avslag kan få store negative konsekvenser, og det kan være vanskelig å vite hva klagen bør inneholde. Dersom du har fått avslag på en søknad kan vi hjelpe deg med å klage på vedtaket. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Advokatutgifter påløper ikke før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring