Tilbakekall av testament

Et testament skal gjengi arvelaters ønske om hvordan formuen skal fordeles. Men hvordan kan man endre eller tilbakekalle et testament?

feriepenger, usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering, gaver gitt på dødsleie, fusk på eksamen, heltid, arbeidskontrakt, sluttavtale, varsling, testament

Tilbakekall av testament

Utgangspunktet er at arvelater fritt kan tilbakekalle og endre et testament. Dette kan gjøres skriftlig på samme måte som når man lager et testament, med vitner og underskrift. Du kan lese mer om kravene for å opprette et testament her. Ved tilbakekall av testamentet på denne måten er det viktig at du uttrykkelig skriver at det gamle testamentet tilbakekalles. Da unngår du tvil om hvilket testament som gjelder.

Alternativt kan et testament  tilbakekalles ved at det ødelegges eller overstrykes på en slik måte at det virker sannsynlig at det ikke lenger er ment å gjelde. Hele testamentet må i så fall overstrykes. Det er ikke tilstrekkelig at det settes et kryss over deler av testamentet. Da vil resten av testamentet i utgangspunktet fortsatt gjelde.

Fakta

Finnes det kopier av testamentet, risikerer du at kopiene blir lagt til grunn som gyldig testament etter at du er død, til tross for at du har revet i stykker originalen. Det sikreste er derfor å sette opp et nytt testament der du skriver at det gamle testamentet trekkes tilbake.

Arvepakt

Testator kan ved arvepakt forplikte seg til å ikke kunne opprette, endre eller tilbakekalle et testament. Konsekvensen av å inngå en slik arvepakt er at senere testamenter som bestemmer en annen fordeling, eller prøver å kalle tilbake eller endre det ugjenkallelige testamentet, er uten rettsvirkninger.

Gjensidig testament

Et gjensidig testament kan fritt endres eller tilbakekalles av en testator, dersom den andre testatoren får kunnskap om dette før arvelateren dør. Det gjøres imidlertid unntak fra kunnskapsvilkåret dersom endringen utelukkende begunstiger gjenlevende eller dennes slekt.

Hvis du har opprettet gjensidig testament med din ektefelle som nå er død, er det ikke like enkelt å trekke testamentet tilbake. Da er det bare disposisjoner til fordel for dine egne slektsarvinger og testasjoner som er gjort etter særskilt ønske fra deg som kan trekkes tilbake.

Fakta

For ektefeller og samboere som har gått fra hverandre, er det lagt til grunn i rettspraksis at gjensidige testamenter faller bort når samlivet tar slutt.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arvesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring