Har du fått et utvisningsvedtak?

Hvis du har fått et forelegg eller en dom, har oppgitt uriktige opplysninger til myndighetene eller har blitt pågrepet av myndighetene uten oppholdstillatelse kan du få et utvisningsvedtak. Hvis du har fått et vedtak om utvisning og innreiseforbud kan du klage på vedtaket.

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak

Varsel om utvisning

Før du får et utvisningsvedtak får du et brev der det står at UDI vurderer utvisning. I brevet vil det fremgå hvorfor utvisning vurderes, samt hvilke rettigheter du har. Hvis du har fått et varsel om utvisning og mener at informasjonen i brevet er feil, eller har relevant informasjon for saken din, må du sende dette til UDI innen fristen som er oppgitt i brevet.

I brevet har du også mulighet til å forklare hvorfor du mener at du ikke bør utvises. Det kan være utfordrende å få frem dette på en klar måte, og det anbefales derfor å søke bistand fra advokat. Vår erfaring er at bistand fra advokat øker sannsynligheten betydelig for å unngå utvisning. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du har fått et utvisningsvedtak og innreiseforbud til Norge, har du rett til å klage. Klagefristen er normalt tre uker, og UDI vil da gjennomgå saken din på nytt. I klagen må du tydelig begrunne hvorfor du klager og forsøke å motbevise og argumentere for at vedtaket er feil.

Kan man få opphevet innreiseforbudet?

Ofte mottar man et vedtak om innreiseforbud samtidig med utvisningsvedtaket. Dette kan du søke om å få opphevet. Hvis du er EU/EØS-borger kan du normalt søke om opphevelse etter ett år, mens du må vente to år dersom du er borger av et land utenfor EU/EØS.

Familiegjenforening

Hvis du er utvist fra Norge i to eller fem år og har barn i Norge med norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett kan du søke om familiegjenforening fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper. For å få innvilget familiegjenforening må du oppfylle vilkårene for en ny oppholdstillatelse, med unntak av kravet om at du ikke må ha innreiseforbud.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring