Blitt syk i ferien?

Det er ikke alltid ferien går som planlagt. Dårlig vær, forsinkelser og stengte veier kan gjøre ferien mindre avslappende en planlagt. Men hva skjer dersom du blir syk i ferien?

syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre

Syk i ferien

Blir du syk før eller mens du er på ferie kan du i utgangspunktet kreve å ta ut feriedagene på et senere tidspunkt. Dette gjelder imidlertid ikke ved alle typer sykdommer. For at du skal kunne kreve å ta ut feriedagene på et senere tidspunkt må du ha vært 100 % sykmeldt. Videre må arbeidsuførheten kunne dokumenteres ved legeerklæring. Legeerklæringen må meddeles arbeidsgiver så raskt som mulig etter at du har gjenopptatt arbeidet.

Blitt syk rett før ferien?

Hvis du blir syk rett før du skal ut i ferie har du to valg. Du kan velge å gjennomføre ferien som planlagt eller du kan utsette den. Konsekvensen er uansett den samme, sykedagene anses ikke som ferie. Dersom du ønsker å utsette ferieavviklingen, må du dokumentere kravet med legeerklæring, og sette det fram for arbeidsgiver senest siste arbeidsdag før ferien.

Barnet ble syk i ferien

Du har ikke krav på å utsette ferien eller ta ut feriedagene på nytt hvis barnet ditt blir syk under ferien. Retten til å ta ut feriedager på nytt gjelder kun ved egen sykdom. Reglene om sykt barn kommer ikke til anvendelse.

Blitt syk på ferie i utlandet?

Retten til utsettelse av ferie gjelder uavhengig av hvor du er når du blir syk. De samme reglene gjelder derfor om du blir syk på ferie i utlandet. Det eneste kravet som stilles er at utsettelse av ferie må dokumenteres ved legeerklæring. Får du en gyldig legeerklæring fra en lege i utlandet, har du altså rett til utsettelse av ferien.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring