Hvordan gå frem ved mistanke om omsorgssvikt?

Er du bekymret for at et barn opplever vold, overgrep eller annen form for omsorgssvikt er det viktig at du handler raskt og effektivt. Ofte kan man være redd for å ta feil, og lar derfor være å gjøre noe. Barn trenger imidlertid modige voksne som bryr seg. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvordan du bør gå frem ved mistanke om omsorgssvikt.

atferdsplassering, omsorgssvikt, bekymringsmelding, foreldreansvaret

Mistanke om omsorgssvikt

Det kan være vanskelig å oppdage at et barn opplever omsorgssvikt. Barn som ikke har det bra viser det ofte på forskjellige måter. Barn som opplever vold, overgrep eller annen form for misbruk kan også selv prøve å skjule det fordi de føler skyld eller skam, eller er redde for hva som vil skje om noen får vite det.

Det er vanskelig å oppdage at et barn opplever misbruk ved kun å observere utenfra, og det er derfor viktig å snakke med barnet. Det er viktig å være åpen og lyttende, samt vise omsorg og være nysgjerrig på hvordan de har det.

Avvergingsplikt

Samfunnet er avhengig av at alle bryr seg om hverandre. Derfor har alle i Norge en avvergingsplikt. Vi har plikt til å avverge alvorlige lovbrudd som vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Plikten utløses i det man får kunnskap om at mishandling vil skje, eller når det er stor sannsynlighet for at slike handlinger vil finne sted. Avvergingsplikten gjelder for alle, også deg som jobber med mennesker og har taushetsplikt. Du kan avverge ved å varsle politiet, barnevernet eller på annen måte prøve å forhindre at mishandlingen skjer.

Hvordan gå frem ved mistanke om omsorgssvikt?

Hvis du er bekymret for at et barn opplever, vold, overgrep, omsorgssvikt eller misbruk på internett bør du søke råd hos advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i slike saker. Advokaten vil rådgi deg om hvordan du best bør gå frem, samt sørge for at du og barnets interesser blir ivaretatt.

Generell usikkerhet eller bekymring bør også meldes ifra til barnevernet. Konkret mistanke eller informasjon om vold eller seksuelle overgrep bør meldes til politiet, som er rette instans til å undersøke lovbruddet videre.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring