Hva er forsinkelsesrenter?

Når en pengefordring misligholdes påløper det forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrente kan kreves for alle typer kontrakter.

næringslokale, seilbåt, feriepenger, ung ufør, samlivsbrudd, felles bolig, arbeidsavtaler, forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter kan kreves for alle typer kontrakter der den ene parten har en betalingsplikt og ikke oppfyller denne rettidig. Formålet med forsinkelsesrenter å er kompensere for fordringshaverens tap, og hindre betalingsmislighold.

Forsinkelsesrenter begynner å løpe fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Påkrav er et varsel til skyldneren om å betale et krav. Påkrav kan sendes elektronisk dersom skyldneren uttrykkelig har godtatt dette.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring