Skilsmisse ved dom

Ektefeller som ønsker skilsmisse må i utgangspunktet ha vært separert i ett år, eller bodd fra hverandre i minst to år. I noen tilfeller kan imidlertid skilsmisse kreves direkte. Direkte skilsmisse må innvilges av tingretten for å være gyldig.

skilsmisse ved dom

Skilsmisse ved dom

Det er tre ulike tilfeller som gir en ektefelle grunnlag for å kreve skilsmisse uten å ha vært separert eller bodd fra hverandre i minst to år. De tre ulike situasjonene er:

  1. Når den ene ektefellen har forsøkt å drepe den andre ektefellen eller deres barn. Direkte skilsmisse kan også kreves dersom ektefellen har utsatt dem for alvorlig mishandling, eller frykt for slik atferd. For at ektefellen skal kunne kreve skilsmisse må kravet fremsettes 6 måneder etter at ektefellen fikk kjennskap til handlingen, og senest to år etter at handlingen fant sted.
  2. Hvis en person blir gift på nytt uten at tidligere ekteskap er oppløst. I et slikt tilfelle kan den tidligere ektefellen kreve direkte skilsmisse.
  3. Når den ene ektefellen har blitt tvunget til å gifte seg. Direkte skilsmisse ved tvangsekteskap må være reist senest fem år etter ekteskapets inngåelse.

Barn under 16 år?

Dersom ektefellene har felles barn under 16 år må ektefellene normalt møte til mekling. I disse møtene er målet å bli enige om hvem som skal ha ansvaret for barnet, og hvor barnet skal bo. Dersom en ektefelle kan kreve skilsmisse ved dom stilles det imidlertid ikke krav til mekling.

Skilsmisse ved utroskap

Utroskap er et forholdsvis vanlig problem. I enkelte tilfeller klarer ektefellene å komme seg gjennom vanskelighetene, mens for andre er tilliten brutt for godt. At en ektefelle har vært utro gir ikke grunn til å kreve direkte skilsmisse. Utroskap medfører altså ingen annen fremgangsmåte enn den normale fremgangsmåten for skilsmisse. Det betyr at selv om en ektefelle har vært utro må ektefellene være separert i ett år, eller bo fra hverandre i to år for å bli skilt.

Hvordan går man frem?

Dersom du tror at du kan kreve skilsmisse ved dom er det anbefalt at du tar kontakt med advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse. Ved å rådføre deg med en advokat vil det være enklere å bygge opp saken din, og sende de riktige papirene der de hører hjemme. Direkte skilsmisse må innvilges av tingretten for å være gyldig.

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på at dine advokatutgifter dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp eller gjennom ulike forsikringsordninger. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Iselin-480x480-1.jpg

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring