Fikk renter ved etterbetaling av ung ufør-tillegg

Hvis NAV etterbetaler ytelser kan du ha krav på renter fra den dagen du skulle ha utbetalt ytelsen. Slike renter kan utgjøre store summer. I 2019 gikk en sak for Trygderetten om krav på etterbetalt ung ufør-tillegg.

heving av kjøp bobil, voldsoffererstatning vilkår, voldsoffererstatning erstatning, søvnapne arbeidsavklaringspenger

Etterbetalt stønad

Kvinnen mottok rehabiliteringspenger fra 2009 og fra 2010 arbeidsavklaringspenger (AAP). Seks år senere gikk hun over på uføretrygd og fikk da også innvilget ung ufør. NAV besluttet at kvinnen også skulle ha ung ufør-tillegg til rehabiliteringspengene og arbeidsavklaringspengene. Det unge uføre-tillegget ble da etterbetalt for perioden fra 2009 og frem til 2016.

Kvinnen krevde renter av stønaden som ble etterbetalt. NAV avslo kvinnens krav, og kvinnen tok da saken inn for Trygderetten.

Renter ved etterbetaling av stønad

Hovedregelen er at NAV skal betale renter ved etterbetaling dersom det skyldes tariffrevisjon, dersom NAV har fattet et feilaktig vedtak eller dersom NAV på eget initiativ retter ytelsen som er gitt, jf. folketrygdloven § 22-17.

Formålet med retten til renter er at den trygdede skal få full stønad. Bare fordi ytelsen gis senere skal ikke den trygdede få mindre.

NAV må ikke ha begått en feil

Partene var enige om at NAV ikke hadde begått en feil. Det hadde tatt lang tid å avklare kvinnens medisinske situasjon, dette var ikke NAV sin feil.

Trygderetten kom til at det ikke er noe krav om NAV må ha begått en feil for at den trygdede skal ha krav på renter ved etterbetaling. Så lenge etterbetalingen gir rett på etterbetaling vil den trygdede ha rett til renter fra det tidspunkt ytelsen skulle vært gitt.

I kvinnens sak hadde NAV rettet opp vedtaket på eget initiativ. Trygderetten konkluderte da med at kvinnen hadde rett på renter, beregnet fra første gang hun mottok rehabiliteringspengene og arbeidsavklaringspengene.

Advokatens råd

Vi opplever sjeldent at NAV betaler rentetillegg “av seg selv”. Dette må ofte kreves, og påklages. Vi hos Osloadvokatene kan hjelpe deg dersom NAV avslår søknaden. Det kan være avgjørende med advokatbistand for å vinne frem med ditt krav.

Beløpet kan fort bli stort ettersom etterbetalingskrav kan komme mange år etter at stønaden skulle ha blitt betalt.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på at dine utgifter til advokat i saken dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp. Dersom du vinner frem med din sak vil også NAV dekke dine nødvendige utgifter i saker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring