Privat dødsboskifte

Usikker på hvordan du går frem ved privat dødsboskifte? 

 

2 Alternative skifteoppgjør

Skifteloven gir i dag anvisning på 2 alternative skifteoppgjør. Det kan enten foretas et privat skifte eller et offentlig skifte.
Privat skifte innebærer at arvingene selv ordner alt etter avdøde.
Dette er ikke alltid enkelt og mange vil ha behov for kyndig bistand ved flere spørsmål.
Ofte ser en at avdøde i testament har oppnevnt en advokat som testamentfullbyrder slik at denne advokaten skal orde opp i alt han etterlater seg.
På denne måte kan man i testament redusere mulige tvister etter seg.
Dette er regulert i skifteloven § 87 a, og her fremgår at testamentfullbyrderen skal være en fullmektig.
Det vil være smart å oppnevne en advokat som testamentfullbyrder i testament idet dette kan redusere en del unødig strid mellom arvingene.

Ved et privat skifte kan arvingene alltid la seg bistå av en advokat til å forestå hele oppgjøret.
Med mindre annet klart er avtalt antas at en slik skiftefullmakt omfatter hele skifteoppgjøret.
I praksis vil nettopp dette som regel være den beste løsningen.
For å sette i gang et privat skifte må en eller flere av arvingene erklære overfor skifteretten at de vil overta avdødes gjeld.
Er arvingene her usikre kan det utstedes et såkalt preklusivt proklama.

Advokaten kan bistå med å få utstedt slikt proklama. Etter at 6 ukers fristen her er ute, vil en vite mer om avdødes gjeldsposter, for deretter å ta stilling til om en vil påta seg ansvaret for avdødes gjeld.

Offentlig skifte

Ved offentlig skifte er det skifteretten som deler boet.
Dette gjøres oftest ved at skifteretten setter ut oppdraget til en advokat etter skifteloven § 91 som deretter forestår dette som bobestyrer for skifteretten og avslutter arbeidet med å lage et forslag til slutning og utlodning.
Forslaget sendes arvingene og inntas eventuelt i en utlodningskjennelse fra skifteretten.
Det blir videre gjerne avholdt skiftesamlinger og er arvingene uenige seg i mellom må det reises skiftetvister for skifteretten.
Skifteretten selv avsier åpningskjennelse, pådømmer rettstvister, fører tilsyn med bobestyrer og avsier slutningskjennelse.
Advokaten sender regning for sitt arbeid til skifteretten som trekker denne ifra i boet.
I tillegg må det betales gebyr på 25 ganger rettsgebyret, samt utgifter til registrering og verdsettelse av aktivaene til skifteretten.
Taper boet i skiftetvister må også boet reduseres med saksomkostningene ved tvistene, hvilket kan bli store beløp.
I tillegg kommer utgifter til regnskapsfører og revisor.
Et offentlig skifte tar som regel lang tid (ofte mange år) og blir dyrt.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Privat skifte

Å gjennomføre et privat skifte helt på egen hånd, uten advokat kan være vanskelig og tungt.
Det er mange som har erfart at dette kan være å ta seg vann over hodet.
En mellomløsning kan være at man overtar skifte privat og deretter overlater alt arbeidet til en advokat.
Det er opp til arvingene å bestemme om de ønsker at advokaten skal gjøre alt eller om han bare skal utføre deler av skiftet.
Hvis alle arvingene er enige, kan det også avtales at advokaten også skal ta stilling til alle tvister vedrørende fordeling av aktivaene i boet (voldgift).

Advokaten vil da ha ganske stort spillerom til å finne frem til hensiktsmessige og gode løsninger.
Typisk kan det være praktisk å avtale at advokaten skal ta avgjørelser vedrørende hvem som skal tilkomme ulikt innbo.
Ofte vil dette være gjenstander av liten økonomisk verdi som man kan trekke lodd om eller overlate til advokaten å bestemme over.

 

Fordelen med slikt privat skifte ved advokat er at det som regel blir billigere og raskere avsluttet enn et offentlig skifte.
Man slipper også årelange runder i retten om hvem som skal få hytta, og hvem som skal få bilen, sølvtøyet e.l.
Hvor mye en advokat vil beregne seg for et slikt oppdrag vil variere, men det vanlige er at advokaten angir sin timepris og beregner sitt salær med utgangspunkt i den tid som faktisk blir brukt.
Advokaten trekker fra sitt salær før arven utbetales.

Det er også større sjanse for at arvingene klarer å komme gjennom skiftet uten å bli uvenner.

 

Misfornøyelse med private skifte

Det finnes i skifteloven § 84 en utvei hvis man blir misfornøyd med hvordan det private skiftet foregår.
Etter denne bestemmelsen kan hver av arvingene kreve at skifteretten skal overta så lenge ikke advokaten er ferdig og skifteoppgjøret er avsluttet.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring