Mistenkt for fusk på eksamen – hva gjør du nå?

Dersom du er mistenkt for fusk på eksamen eller en innleveringsoppgave risikerer du å bli utestengt fra all høyere utdanning i ett år. Mistanken kan skyldes feil kildehenvisning, bruk av ulovlig hjelpemidler, ulovlig samarbeid eller mistanke om plagiat. Konsekvensen for den enkelte student er betydelig. Men hvordan er saksgangen i en sak om fusk på eksamen?

uføretrygd, fusk på eksamen

Trinn for trinn

       1. Mistanke oppstår

Dersom skolen mistenker at du har fusket på eksamen, vil du som regel få et skriftlig varsel. I varselet må skolen oppgi de bevisene de har for at du har jukset. Som regel vil du også bli innkalt til et møte med skolen. I et slikt møte anbefaler vi å bli bistått av advokat. Ved bruk av advokat øker sjansen for at du ikke blir utestengt.

Som student kan du velge å ha møte med skolen eller uttale deg skriftlig. Vi anbefaler deg å få advokaten din til å skrive denne uttalelsen. Advokaten sørger for at du ikke skriver noe som kan tolkes feil.

       2. Saken oversendes til lokal klagenemnd for studentsaker

Etter at studieinstitusjonen har gjennomgått mistanken om fusk vil de vurdere om mistanken består eller skal frafalles. Dersom mistanken består vil saken din bli oversendt til skolens lokale klagenemnd. I de aller fleste tilfeller vil du da ha krav på gratis advokatbistand.

       3. Enda ikke kontaktet advokat?

Dersom du enda ikke har kontaktet advokat, anbefaler vi absolutt alle å gjøre det når saken blir sendt videre til klagenemnda. Advokaten vil ivareta dine interesser, og sørge for at du ikke blir behandlet urettferdig.

       4. Partsinnlegg

Når saken er sendt inn til klagenemnda bistår vi deg med å sende inn et skriftlig brev med ditt standpunkt. Her argumenter vi for et best mulig resultat for deg.

       5. Møte i klagenemnda

Ikke alle klagenemnder aksepterer fysisk oppmøte, men en del gjør det. Vi blir med deg i klagenemnda og sørger for at dine interesser blir ivaretatt. I klagenemnda sitter det normalt en jurist, som er nemndas leder, samt en til to representanter fra studiestedet og en til to representanter for studenten. I dette møtet må du regne med å bli stilt spørsmål om mistanken og eksamen/oppgaven.

Det er ikke studenten som må bevise at han eller hun ikke har jukset. Det er skolen som må bevise at studenten har jukset. Dette har med bevisbyrde og rettssikkerhet å gjøre. Hvis det er tvil om studenten har jukset, skal tvilen komme studenten til gode.

       6. Vedtak fra klagenemnda

Etter at klagenemnda har behandlet saken får du et vedtak. I vedtaket skal klagenemnda forklare og grunngi det som er blitt utfallet i saken. Hvorvidt klagenemnda kan annulere eksamen din og/eller utestenge deg fra all høyere utdanning beror på om de mener du har fusket. Hva som er fusk på eksamen kan du lese mer om her.

       7. Vedtaket konstaterer utestengelse

Dersom vedtaket innebærer utestengelse, betyr det at du mister din rett til å studere i en viss periode. Utestengelsen gjelder alle høyere utdanningsinstitusjoner i hele Norge. Etter forvaltningsloven har alle involverte parter taushetsplikt. Det betyr at ingen utenforstående trenger å få vite at du er beskyldt for fusk.

       8. Klage vedtaket inn for Felles Klagenemnd

Felles Klagenemnd er et nasjonalt klageorgan for fuskesaker. De behandler klagesakene fra alle landets lokale klagenemnder. Felles Klagenemnd kan omgjøre vedtaket til din gunst, men de har ikke hjemmel til å gjøre reaksjonen mot deg strengere. Det betyr at du som student ikke har noe å tape på å klage saken inn her.

       9. Endelig vedtak

Felles Klagenemnd treffer det vi kaller for et endelig vedtak. Det betyr at du som student ikke har noen offentligrettslig klagemulighet. Saken er da over, med mindre du ønsker å reise søksmål mot studieinstitusjonen.

       10. Søksmål

Den siste muligheten du som student har er å reise søksmål mot studieinstitusjonen. Dersom du vinner frem i klagesaken kan du kreve erstatning for forsinket oppstart i arbeidslivet. Normalt vil startlønnen i Norge ligge på omkring 500 000 kr, noe som studiestedet kan bli ansvarlig for.

Gratis advokathjelp

Utgangspunktet er at studiestedet dekker dine utgifter til advokat. Dette gjelder både private og offentlige studiesteder. Du får dekket advokatbistand fra det tidspunkt sak om bortvisning eller utestenging er reist.

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skolesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring