Hva er fusk på eksamen?

Universitetet eller høyskolen sjekker om eksamensreglementet er fulgt under eksamen. Det er disse studiestedenes ansvar å bevise at du har fusket. Dersom det er tvil, skal tvilen komme deg til gode.

Hva er fusk

Fakta

Dersom du forsettlig har forsøkt å fuske, eller grovt uaktsom eller forsettlig har fusket kan studiestedet annullere eksamenen eller prøven, jf. Universitets- og høyskoleloven (uhl) § 4-7 (1).

Hva er fusk?

For at en eksamen skal kunne annulleres som følge av fusk er det to vilkår som må være oppfylt, se uhl § 4-7 . Det må for det første objektivt sett foreligge fusk, eller juks. For det andre må dette være gjort forsettlig eller grovt uaktsomt. Begge vilkårene må være oppfylt for at studiestedet skal kunne annullere eksamenen eller iverksette andre sanksjoner.

Objektiv juks eller fusk

Fusk og juks er synonymer. Det kan være krevende å svare på hva som regnes som fusk eller juks generelt. Et godt utgangspunkt er at dersom du har handlet i strid med eksamensreglementet vil dette regnes som fusk. Dette omfatter alle regler som blant annet reglene om hjelpemidler under eksamen, samarbeid, kontakt med andre under eksamen og reglene om kildebruk og henvisning.

Forsettlig eller grovt uaktsom

Det er ikke tilstrekkelig at eksamensreglementet er brutt, studiestedet må også bevise at juksen var gjort grovt uaktsomt eller forsettlig. Forsettlig fusk betyr at kandidaten hadde til hensikt å jukse. Grovt uaktsom betyr har opptrådt på en slik måte at det er grovt klanderverdig, altså at kandidaten burde visst at handlingene var fusk.

Som student plikter du å sette deg inn i eksamensreglementet og du skal derfor være kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Hva kan studiestedet gjøre om de mistenker fusk?

Universitetet eller høyskolen kan annullere den eksamen de mener du fusket på. Dette betyr at eksamensresultatet ikke er gjeldene og at du på nytt må ta denne eksamen.

Studiestedet kan også bestemme at du skal utestenges eller bortvises fra institusjonen og fratas retten til å gå på til eksamener ved alle universitet og høyskoler i Norge i inntil ett år.

Hva kan vi hjelpe med?

Osloadvokatene har lang erfaring og høy kompetanse innen fuskesaker. Våre advokater har fått flere studenter frikjent for anklager om fusk. Noen av de sakene vi kan hjelpe med er:

  • Ulovlig samarbeid
  • Plagiat
  • Fusk på hjemmeeksamen
  • Bruk av ulovlige hjelpemidler
  • Selvplagiering
  • Oppgaven er skrevet av andre

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Kostnadene til advokat er ofte dekket av studiestedet

Alle universitet og høyskoler er lovpålagt å dekke kostanden til advokat i saker hvor studiestedet vurderer å utestenge eller bortvise en student. Derfor har du krav på advokat dekket av studiestedet fra det tidspunktet studiestedet sender saksfremlegg til klagenemnda. Ofte vil du også anses å krav på gratis advokat fra studiestedet sender deg varsel om at du mistenkes for fusk.

Mange ønsker også advokat fra før dette tidspunktet, ettersom dette kan hindre at det blir tatt ut sak i det hele tatt. Dersom du ønsker advokat før skolen sender varsel, kan du avtale dette direkte med våre advokater. Slike kostnader til advokat kan være dekket under din eller dine foreldres innboforsikring. Les mer om våre priser i fuskesaker her.

 


 

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring