Utlendingsrett

Advokat utlendingsrett

Det kan være utfordrende å forholde seg til de uoversiktlige og svært kompliserte reglene innen norsk utlendingsrett. Mange trenger hjelp til å søke om asyl i Norge og eventuelt klage på avslag fra UDI.

Flere trenger også bistand til å søke om eller klage i saker som gjelder familiegjenforening.

Vi har også en rekke saker som gjelder statsborgerskap, visum og arbeids og oppholdstillatelse.

Våre advokater har tidligere jobbet i UNE og UDI, og har spesialisert seg på blant annet spørsmål om familiegjenforening. Dersom du som utlending har registrert adresse og bor i en bolig med innboforsikring når du får et endelig avslag fra UNE, kan advokatbistand dekkes av innboforsikringen.