Skilsmisse

Skilsmisse og samlivsbrudd

En skilsmisse eller et samlivsbrudd er en livskrise og det kan være vanskelig å ta fornuftige valg og beslutninger på egen hånd. Det økonomiske oppgjøret etter samlivet kan omfatte alt du eier og de avgjørelsene du tar får derfor enorm betydning. Her er det dyrt å trå feil. Stol ikke blindt på egen kompetanse og tro ikke at ektefellen nødvendigvis har dine interesser for øye. Våre advokater behersker de kompliserte reglene for skifte og samlivsbrudd, og har verktøy for beregning av boslodd.

Sentrale spørsmål ved samlivsbrudd kan være:

 • Hvem skal ha boligen og bilen?
 • Hvem skal ha ansvaret for lånet?
 • Hvordan skal deling skje når en av ektefellene eier firma/aksjer?
 • Hvordan verdsetter man verdiene på gjenstandene på skiftet?
 • Vet du hva du har krav på?

En stor andel av de ekteskap som inngås ender dessverre i skilsmisse. Veldig få har sikret seg på forhånd med ektepakt. Vi har regler i ekteskapsloven som regulerer hvordan oppgjøret skal foregå. I praksis oppstår det likevel spørsmål om hvem som skal ha de forskjellige eiendelene og hvem som skal overta ansvar for gjeld.

I tillegg dukker det erfaringsmessig opp spørsmål om:

 • Deling av pensjonspoeng
 • Ektefellebidrag
 • Skifteutlegg
 • Bruksrett til bolig og innbo
 • Skjevdeling og særeie
 • Husleiekrav
 • Utlegg etter skjæringstidspunktet

Reglene i ekteskapsloven er kompliserte og det kan være svært vanskelig å beregne eksakt hva hver av ektefellene har krav på i oppgjøret. Det kan også være krevende å holde oversikt over alle relevante poster.

Stadig flere lever også i ugift samliv. Det mange ikke er klar over er at det økonomiske
oppgjøret ikke er lovregulert. Mange har ingen samboeravtale. I praksis oppstår spørsmål om noen eier en ting alene eller om det har oppstått et sameie, typisk: Hvem er det egentlig som eier boligen?

Reglene for oppløsning av samboerforhold kan være kompliserte, og vi anbefaler å skaffe seg juridisk bistand for å gjennomføre oppgjøret. Våre advokater har den nødvendige kompetanse til å bistå deg ved oppgjøret.