Mekling ved familievernkontor ved samlivsbrudd med barn involvert

mekling, barn, barnefordeling, samvær samværsrett, advokat, advokat.no, advokat oslo, osloadvokat, advokater, fast bosted, overgrep, beskyldninger

Hovedregelen er at alle samboere og ektefeller som skiller lag og har barn under 16 år må møte til mekling ved familievernkontor.

I forbindelse med saker om barn må du ofte innom et familievernkontor først. Når du kommer til advokat.no er det viktig å ha med seg meklingsattesten fra familievernkontoret.

Hvem må på mekling?

Hovedregelen er at alle samboere og ektefeller som skiller lag og har barn under 16 år må møte til mekling ved familievernkontor. Det er noen unntak hvor en av foreningene bor i utlandet eller en av foreldrene har vært utsatt for vold eller hvor det haster. Da kan du gå rett til advokat.

Presset til å signere avtale på familievernkontoret

Mange opplever press på familievernkontoret til å signere en avtale om daglig omsorg eller samvær uten å ha bistand fra advokat. Vårt råd er at du  ber om å få med seg avtalen og kontakter en advokat for å få en objektiv vurdering av konsekvensene. Husk også at de som jobber på disse familievernkontorene er psykologer av utdanning og ikke jurister. De har derfor et annet fokus enn å lage gode avtaler som skal vare i mange år fremover.

Har du signert en avtale på familievernkontoret som ikke er god, kan vi få avtalen endret hvis den ikke er til barnets beste.

Bruk en advokat som kan avtaler når du skal lage så viktige avtaler.

Du trenger ikke ta mer enn en time på familievernkontoret. Etter en time kan du kreve å få meklingsattest. Denne attesten er gyldig i 6 måneder og det er denne du tar med deg til advokaten.

Mekling når skilsmisse skyldes overgrep

Det er ikke nødvendig å møte til mekling når det kreves skilsmisse pga overgrep. Det samme gjelder hvis ekteskapet oppløses fordi det er inngått mellom nære slektninger, pga bigami eller når vergen reiser oppløsningssak.

Dette unntaket for overgrep er ganske viktig. I forbindelse med brudd mellom foreldre er det ofte episoder med overgrep.
Familievernet har ikke hatt spesielt fokus på å arbeide med menns vold mot kvinner i nære relasjoner (Vatnar 2001). Dette har imidlertid endret seg de siste årene.
En undersøkelse gjennomført i 1999 viste at det ble registrert 956 voldssaker i familievernet i 1998 (Vatnar 2000). Nyere tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en tilnærmet dobling av antall voldsregistreringer i familievernet fra 1998 til 2002, selv om voldssakenes andel holder seg konstant på 7 % i samme periode. Tallene fra SSB for 2001 og 2002, viser henholdsvis 1720 og 1808 klientsaker hvor det er gjort en eller flere voldsregistreringer.

Separat mekling

Kvinner som er utsatt for vold fra sin samlivspartner, ønsker separat mekling. Forskriften åpner for dette, dvs. at partene ikke trenger å møte mekler samtidig, men det er utvalgets oppfatning at svært mange voldsutsatte kvinner ikke er klar over dette. I dag er det opp til kvinnen om hun er kjent med denne muligheten, og den enkelte mekler avgjør hvorvidt hun skal innvilges separat mekling.
Har du vært hos en advokat før du går til mekling vil advokaten kunne søke om separat mekling for deg.

Der hvor mekler er kjent med at kvinnen er voldsutsatt, bør hun tilbys separat mekling. Dette krever at meklerne får opplæring, men det har de lite av idag. Dette gjelder også meklers kunnskap om konsekvenser av vold i nære relasjoner, og hvilken betydning det skal ha for avtalen om barnas bosted og samvær at far har utøvd vold mot mor.

Advokat.no vet hvordan vi skal kunne sikre deg. Vi skaffer deg voldsalarm, hemmelig adresse, besøksforbud, erstatning og hjelper deg med å anmelde forholdet til politiet. Advokat.no hjelper deg i hele prosessen fra første kontakt til du har ansvar for barna alene og fått erstatning.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

***

I Norge finnes det familievernkontorer i alle fylker – totalt 65 kontorer. Familievernkontorene er organisert i to organisasjoner, Offentlige familievernkontorers Organisasjon og Kirkens Familievern.

Familievernkontorer i Oslo:

Enerhaugen familievernkontor tilbyr mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning. Kontoret dekker disse bydelene i Oslo: St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Østensjø, Nordre Aker, Bjerke. Enerhaugen familievernkontor er en sammenslåing mellom Østensjø og Aker familiekontor. Du kan ringe dit på 466 17 010 eller sende mail på enerhaugen.familievernkontor@bufetat.no.

Familievernkontoret Christiania torv tilbyr mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning. Dekker kommunene Asker og Bærum i Akershus.Kontoret dekker disse bydelene i Oslo: Søndre Nordstrand, Nordstrand,  Grünerløkka,Stovner og Frogner. Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du kan ringe dit på 23 28 39 40 eller sende mail på familievernkontoret.christiania.torv@bufetat.no

Homansbyen familievernkontor tilbyr mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.Kontoret dekker disse bydelene i Oslo: Alna, Grorud, Ullern,Sagene,Vestre Aker. Du kan ringe dit på 466 16 660 eller sende mail på homansbyen.familievernkontor@bufetat.no