Barn, foreldreansvar og samvær ved samlivsbrudd

advokat, advokat.no, advokat oslo, osloadvokat, advokater barn barnefordeling

Ved samlivsbrudd er det ofte ikke bare den økonomiske fordelingen dere må enes om.

Barn, foreldreansvar, samvær

Det viktigste er kanskje å komme til enighet om hvor barna skal bo, og hvor mye tid de skal tilbringe med den av foreldrene de ikke bor hos. Det er vanlig å regulere disse spørsmålene i en avtale. Man blir da møtt av begrepene «samvær», «foreldreansvar» og «fast bosted». Vi hjelper deg med å finne gode løsninger for barnet ditt.

Mekling 

Hvis foreldrene ikke blir enige om en fordeling, plikter foreldrene å møte til mekling ved Familievernkontoret. Lovens minstekrav til mekling er en time, men du kan få tilbud om til sammen syv timer mekling. Først etter gjennomført obligatorisk mekling kan man få en meklingsattest. Gyldig meklingsattest er en forutsetning for at foreldrene kan reise barnefordelingssaken for rettsapparatet. En meklingsattest er gyldig i seks måneder.

I alle vurderinger som gjelder barnefordeling er det grunnleggende hensynet hva som er til barnets beste.

Foreldreansvar

Foreldreansvaret er i barneloven definert som ansvaret foreldrene har til å vise omsorg og omtanke for barnet. Dersom foreldrene bor sammen er det automatisk felles foreldreansvar for felles barn, jfr. barneloven § 35.

Hvis for foreldrene er eller har vært gift er utgangspunktet at foreldrene har felles foreldreansvar. For foreldre som ikke er gift eller bor sammen er utgangspunktet at mor har foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene ikke lenger bor sammen kan foreldrene selv avtale og bli enige om fordelingen.

Daglig omsorg for barna

Daglig omsorg har i hovedsak den forelderen som barn bor fast hos. Daglig omsorg gjelder omsorg og avgjørelser i barnets daglige liv, herunder for eksempel flytting, barnehage- og skolegang, jfr. barneloven § 37.

Samvær med barn

Rett til samvær er en rett både barn og foreldrene har. Således har både barn og den forelderen som barna ikke bor fast hos rett til samvær med hverandre. Dette følger av barneloven § 42 og § 43, samt fastsatt i Barnekonvensjonen artikkel 9.

Omfanget av samværet reguleres i barneloven § 43. Ofte blir det fastsatt såkalt «vanlig samvær» mellom barnet og den forelderen som ikke har daglig omsorg for barnet. Vanlig samværsrett er en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg og til sammen tre uker samvær i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

advokat.no søker alltid løsninger som er til det beste for barna, både i forbindelse med utforming av avtaler og ved domstolsbehandling. Hos oss møter du dyktige mennesker som har bred erfaring med barnefordelingssaker, og bistår jevnlig foreldre i saker for domstolene.

Kontakt Advokat.no i dag for å få rådgivning om hvordan du bør gå frem i din sak, og hvordan vi kan bistå deg. Dersom du oppfyller kravene til fri rettshjelp, tar vi oss av alt det praktiske med søknaden.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker:

Vant over barnevernet – fast bosted for barna