Hvorfor skal man bruke et advokatfirma til å sette opp et testamente?

Den viktigste grunnen til at folk bruker advokater til å sette opp testamente er at advokaten kjenner til alle formreglene og kan derfor sikre at testamentet også blir gyldig.

Det er ikke noe i loven som sier at man må bruke advokat når man skriver testamenter, men det er også mange testamenter som blir satt til side som ugyldige fordi man har bommet på noen formregler.

I tillegg til at advokaten passer på at det blir gyldig sørger våre advokater også for andre fordeler for deg.

  • Du får råd og veiledning i et personlig møte med en advokat som kan dette. Dette er inkludert i vår fastpris for testamenter. Oppstår spesielle spørsmål undersøker vi også dette gjerne for deg, men det honorerer på vanlig timesbasis. Enkelte testamenter kan være svært omfattende. Enkelte ønsker f.eks. at arven skal gå til en stiftelse i utlandet, som må opprettes, og deretter tilgodese bestemte arvinger i Norge slik at reglene i den norske arveloven kan omgås. Andre ønsker at testamentet skal inneholde klausuler som innebærer at arvingens kreditorer ikke kan ta utlegg i gjenstanden, noe som er praktisk hvis man har barn som er umodne eller narkomane. Noen ønsker at arven skal utbetales først når arvingen er 30 år eller at den skal utbetaler litt etter litt som en livrente. Det kan også tenkes at man ønsker å utforme testamentet slik at man får minst mulig arveavgift å betale. Når det gjelder innholdet av testamentet er det også mange spørsmål i tilknytning til eventuelle særkullsbarn.
  • Hvis testamentet settes opp hos oss passer advokaten på at alle formelle krav er oppfylt. Testamentet skal dermed være gyldig. Våre advokater foretar en egen kontroll for å sjekke at testamentet er gyldig i henhold til arvelovens regler og satt opp i henhold til arvelovens formkrav. Også dette er inkludert i vår standardpris for testamenter.
  • Ofte avtales det et nytt møte hos oss for signering av testamente, såfremt dette ikke ønskes utført på annet sted. Også dette møtet er dekket i vår standardpris på testamenter. Vårt kontor vil da sørge for at testamentet blir undertegnet av to vitner som er til stede samtidig med klient.
  • Etter undertegning vil testamentet bli sendt til tingretten for deponering. Grunnen til at det deponeres hos tingretten er at når en person dør går det melding om dødsfallet til tingretten automatisk og da blir det sjekket om det foreligger et testamente på avdøde. Tingretten ønsker ikke å påta seg et økonomisk ansvar for opbevaringen, men i praksis er nok dette den tryggeste oppbevaringen av testamenter. Også dette er inkludert i vår standardpris for testamenter.
  • Etter deponering vil vårt kontor motta kvittering fra tingretten og videresende denne til klient. Også dette er inkludert i vår standardpris for testamenter.
  • Testamentet vil bli deponert hos retten frem til det blir tilbakekalt av testator eller testator faller fra. Også dette er inkludert i vår standardpris for testamenter.

Vi kan også bistå med å trekke tilbake testamenter og endre testamenter hvis det skulle bli aktuelt senere. Ofte påtar vi oss også å være testamentfullbyrdere for testator slik at vi kan jobbe for å gjennomføre avdødes vilje så langt det er mulig i henhold til testamentet. Når tingretten får melding om at testator er død vil testamentet bli videreformidlet til arvingene.

Dette er en god fremgangsmåte ved testamenter og man er trygg på at alt vil gå ordentlig for seg. Våre advokater har en forsikring som heter formueskadeforsikring på kr 5 millioner som kommer til utbetaling hvis vi bommer på slike regler. En slags «tabbeforsikring» om du vil.

Ønsker du deg et testamente eller endre et testamente du har fra før, kan du kontakte meg direkte på aasvang@advokat.no eller på telefon 930 01 850. Les gjerne mer om meg her