Arv og arveoppgjør

Arverett og advokatbistand

Arveloven har regler som bestemmer hvem som skal arve deg når du dør. Disse bestemmelsene har man mulighet til å fravike gjennom å opprette et testament. På den måten kan du tilgodese noen, eller utelukke andre fra å motta arv. Våre advokater kjenner det kompliserte regelverket rundt arv, og kan bistå med rådgivning og planlegging innen arveavgift.

Typiske situasjoner hvor det kan være lurt å opprette et testament, er dersom man er samboende, ikke selv har egne barn eller har særkullsbarn. Dette fordi samboere ikke har arverett etter hverandre, og for å unngå at det oppstår konflikter mellom dem som skal arve.

For å opprette et gyldig testament må testamentet oppfylle bestemte formkrav. Et testament kan regulere hele eller deler av boet, for eksempel bestemte eiendeler.

Når arveoppgjøret skal gjennomføres kan det foretas med bistand fra en advokat. Advokaten vil undersøke om det foreligger et gyldig testament, bistå med utstedelse av proklama, vurdere muligheter for redusert arveavgift og avkall på arv, selge/fordele eiendeler, betale gjeld og innberette til ligningsmyndighetene og skattefogd. Når dette er gjennomført vil man utbetale verdiene til arvingene.

Vi hjelper deg med å utarbeide et gyldig testament tilpasset dine ønsker, eller med gjennomføring av arveoppgjør. Vi har fast pris på utarbeidelse av ordinære testamenter.