Advokat.no er blant landets største advokatfirmaer i saker som omhandler familie, barnefordeling, skifte- og arvesaker

Saker om barn skal finne frem til løsninger som er til ”barnets beste” og det anses nesten alltid som en fordel at partene finner frem til en avtale fremfor en dom.
Advokat.no hjelper til  i utenrettslige og rettslige meklinger samt ordinære domstolsprosesser.

Mange av sakene gjelder skilsmisse, ektefelleskifte og oppløsning av samboerforhold, der det gjerne er store verdier og mange følelser involvert.

Har du krav på fri rettshjelp?

Har du spørsmål om familie, familiesaker, arv, skiftesaker, skilsmisse? Advokat.no hjelper deg!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no