Voldsoffererstatning

vold i hjemmet

Har man vært utsatt for en skade etter en voldsepisode, kan man på nærmere vilkår kreve få erstatning fra staten. Den som har vært utsatt for et overgrep, kan kreve inntil ca 5,6 mill. kroner fra staten. Både fysiske og psykiske skader er omfattet av ordningen.

Ordningen med voldsoffererstatning innebærer at man som voldsoffer ikke er avhengig av gjerningspersonens betalingsevne for å få en økonomisk kompensasjon for den skaden man er påført. Har man blitt påført en skade, kan man søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Blir man tilkjent erstatning herfra, vil man få utbetalt penger fra staten, mens KFV overtar erstatningskravet mot gjerningspersonen.

Våre advokater innen voldsoffererstatning kan bistå deg med søknad om voldsoffererstatning og å innhente nødvendig dokumentasjon for kravet.

Både ved fysiske og psykiske skader vil man kunne få erstatning fra staten. Det behøver ikke være grov vold, da også mindre overgrep kan få store konsekvenser for den enkelte. De fysiske skadene er ofte de mest synlige, men ikke nødvendigvis de mest omfattende for offeret. Man kan f.eks. bli urolig, miste nattesøvn, få angstplager, svikt i tilliten til medmennesker, osv. Alle slike forhold kan få stor betydning for livsutfoldelsen og kan redusere livsgleden vesentlig.

I voldsoffersaker vil man kunne få fri rettshjelp. Vi vil også kunne representere deg som bistandsadvokat.