Trygderett

Trygderett advokat

Trygdereglene er omfattende og kompliserte, og feiltrinn kan få konsekvenser for hvor mye du får utbetalt. Bruk advokat for å sikre at du får rett ytelse til rett tid. Vi hjelper deg også slik at du ikke går glipp av ytelser du har krav på. Ved klage over vedtak fra Nav kan vi bistå på ethvert trinn av klageprosessen.

Folketrygdloven regulerer trygdeytelsene. Det er ofte et komplisert regelverk som regulerer ytelsene, og det er vanskelig å ta stilling til dette på egen hånd uten advokat.

Våre advokater kan hjelpe deg med å søke om ytelser og å klage på NAV sine vedtak slik at du får den ytelse du har krav på. Dersom du oppfyller vilkårene kan du til og med få fri rettshjelp for å klage på vedtakene.

Hvis heller ikke klagen fører frem, kan vi ta saken videre til domstolene og i slike saker vil dine advokatutgifter kunne bli dekket av din innboforsikring. Vi ordner i så fall det praktiske med ditt forsikringsselskap.