Trafikkskade

Skader etter trafikkuhell kan ofte være alvorlige, og krevende å følge opp i etterkant. Våre advokater kan hjelpe deg med å beregne lidt tap, fremtidig inntektstap og eventuelt øvrig tap du måtte ha blitt påført som følge av skaden. Ta kontakt med en av våre advokater for å få informasjon om hva vi kan bistå deg med.

Alle som blir utsatt for en personskade vil kunne få erstatning såfremt noen er ansvarlig for skaden. I Norge er alle biler forsikret og forsikringsselskapene må da betale erstatning ved skader. På samme måte er alle som er ansatt i en virksomhet forsikret mot skader via arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. I tillegg finnes en lang rekke spesielle forsikringsordninger. Vi kjenner til disse forsikringsordningene og vet hvor vi skal henvende oss.

Har du fått en skade eller en plage og lurer på om du kan kreve erstatning av noen for dette, så kan du ta kontakt med oss. Det hender ofte at folk tror at de ikke har krav på erstatning, men hvor vi etter undersøkelser finner frem til en forsikring som fører til utbetaling.

Erstatningsrett er et komplisert rettsområde hvor vi har eksperter.

Hvis forsikringsselskapet dekker skaden, dekker de gjerne også de utgifter du har hatt, herunder advokatutgifter.

Hvis forsikringsselskapet helt eller delvis avslår å betale, vil advokatutgiftene ved tvisten dekkes av din innboforsikring. Vi ordner alt det praktiske med forsikringsselskapet.