Erstatningsansvar for næringsdrivende

tomtefeste

Særlig for små og mellomstore bedrifter vil en erstatningsforpliktelse kunne påføre en stor økonomisk belastning. Mange bedrifter foretrekker å tegne ansvarsforsikring hos et forsikringsselskap som skal dekke bedriftsansvar og produktansvar. I de tilfellene det er tegnet en slik forsikring vil erstatningskravene kunne sendes over til forsikringsselskapet som skal ta stilling til ansvaret hos bedriften.

I mange tilfeller er det ikke tegnet slike forsikringsordninger, slik at erstatningskravet må håndteres av bedriften selv. Dette kan være tidskrevende og strevsomt.

Selv der det er tegnet forsikring, vil forsikringsselskapet kunne si at tvisten ikke omfattes av forsikringsordningen. Forsikringsselskapet kan eksempelvis angi at forholdet ligger innenfor et kontraktsrettslig anliggende, eller lignende, som gjør at forsikringen ikke gjelder.

Mange bedrifter kan oppleve å få rettet krav om erstatning mot seg. Enkelte driver med risikobetont arbeid, dvs. at det er mye som kan gå galt i hverdagen og innenfor ordinær virksomhet. Her kan nevnes yrker som snekkere/ tømrere, rørleggere, elektrikere, blikkenslagere, montører og andre håndverkere. Andre igjen kan ha en mindre risikobetont arbeidshverdag enn håndverkere, men likevel oppleve at det gjøres feil som en annen part krever erstatning for.

Et erstatningsrettslig ansvar utløses først når den enkelte ansatte i bedriften har utvist uaktsomhet, og denne uaktsomheten har medført i økonomisk tap/ skade på en tredjeperson eller dennes eiendeler. I dette ligger det et krav om årsakssammenheng.

Hvis du har fått et erstatningskrav rettet mot din bedrift, eller helt motsatt at du ønsker å fremme et erstatningskrav mot en bedrift, ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning. Advokatene i advokat.no kan erstatningsrett.