Forsikringsrett

Forsikring advokatbistand

Forsikringsoppgjør utgjør ofte store verdier, og er av vesentlig betydning for den det gjelder. Små endringer i vurderingene kan utgjøre hundretusener av kroner. Det er viktig å være bistått av advokater som har kunnskap om disse nyansene. Våre advokater har lang erfaring med å vurdere slike oppgjør og kan sammenligne oppgjøret med nivået i mange andre tilsvarende saker.

De fleste mennesker i Norge tegner flere forsikringer. Mange har også forsikringsordninger gjennom sitt arbeidsforhold. Det kan være komplisert å vite om en skade er omfattet av en av forsikringene. Mange har den erfaring at forsikringsselskapene er flinke til å få inn premiene, men har vansker for å betale ut når skaden skjer.

Har du fått et avslag fra forsikringsselskapet eller et tilbud du mener er for lavt, bør du ta kontakt med en av våre advokater. Vi kjenner forsikringsavtaleloven og forsikringsretten. I en tvist med forsikringsselskapet dekkes dine advokatutgifter via din innboforsikring med inntil 80 %.Vi ordner det praktiske med ditt forsikringsselskap.