Oppgjør ved advokat

Mange ønsker selv å ordne det meste ved kjøp og salg av eiendom. De ønsker likevel at en advokat skal sette opp kjøpekontrakt og ordne med skjøte. Endel ønsker også at en advokat skal håndtere det økonomiske oppgjøret mellom selger og kjøper.

Når man selger en bolig eller en fritidseiendom er det endel papirer som skal fylles ut. I prinsippet kan man gjøre alt dette selv uten advokat eller eiendomsmekler. Det er imidlertid mye å passe på og de fleste som selger og kjøper eiendom i Norge bruker advokat eller eiendomsmekler. Osloadvokatene kan bistå deg med dette.

Hvis kjøper av boligen trenger lån i banken for å kjøpe vil banken som regel kreve at advokatfirmaet avgir en såkalt inneståelseserkæring. Advokatfirmaet må da innestå eller garantere ovenfor banken at banken vil få førsteprioritet på sin heftelse i eiendommen. Det varierer hvor mye tid som medgår til dette, og normalt fakturerer dette arbeidet etter medgått tid. I og med at dette er arbeid for kjøperen kan det avtales at kjøperen skal dekke dette arbeidet. Såfremt kjøperen har penger og ikke trenger lån vil det heller ikke påløpe noen utgifter her.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no