Oppgjør ved advokat

Mange ønsker selv å ordne det meste ved kjøp og salg av eiendom. De ønsker likevel at en advokat skal sette opp kjøpekontrakt og ordne med skjøte. Endel ønsker også at en advokat skal håndtere det økonomiske oppgjøret mellom selger og kjøper.

Når man selger en bolig eller en fritidseiendom er det endel papirer som skal fylles ut. I prinsippet kan man gjøre alt dette selv uten advokat eller eiendomsmekler. Det er imidlertid mye å passe på og de fleste som selger og kjøper eiendom i Norge bruker advokat eller eiendomsmekler.

Vi har en ordning med fastpris for disse oppdragene:

Trenger du bistand til papirene tar vi kr 9.900,- eks mva. for dette. Da får du:

  • Ferdig utfylt kjøpekontrakt.
  • Inntil 2 timers kontraktsmøte med kjøper og selger til stede. Advokat er tilstede under møtet og svarer på spørsmål om kontrakten.
  • Ferdig utfylt skjøte eller annet eierbevis
  • Innsendelse av skjøte eller annet eierbevis.
  • Advokaten kan bistå med å få tegnet eierskifteforsikring om ønskelig.

Ønsker du at advokatfirmaet i tillegg skal forestå det økonomiske oppgjøret kan vi også gjøre det mot et tillegg på kr 5 000,- eks mva.

Hvis kjøper av boligen trenger lån i banken for å kjøpe vil banken som regel kreve at advokatfirmaet avgir en såkalt inneståelseserkæring. Advokatfirmaet må da innestå eller garantere ovenfor banken at banken vil få førsteprioritet på sin heftelse i eiendommen. Det varierer hvor mye tid som medgår til dette, og normalt fakturerer dette arbeidet etter medgått tid. I og med at dette er arbeid for kjøperen kan det avtales at kjøperen skal dekke dette arbeidet. Såfremt kjøperen har penger og ikke trenger lån vil det heller ikke påløpe noen utgifter her.

Eventuelle direkte utlegg kommer i tillegg.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no