Næringseiendom

Næringseiendom

Mange driver med utleie av næringseiendom eller leier selv et næringslokale til sin virkomhet. advokat.no hjelper deg når det oppstår spørsmål ved kontrakter, oppsigelsesfrister og annet.

Leiekontrakt på næringseiendom

Ofte gjelder leiekontrakter i næringsforhold store verdier. Det er også vanlig med ulike standardkontrakter. Disse standardkontraktene kan fravikes og bør fravikes i endel tilfeller, og du bør også bruke advokat for å gjennomgå disse.

Mange leietakere har fått seg en kraftig overraskelse når leieforholdet er slutt og det er snakk om utgifter til oppussing. Tilsvarende har mange leietakere hatt store problemer med å komme seg ut av tidsbergrensede kontrakter som ofte er inngått for en lang tidsperiode.

advokat.no hjelper deg også ved kjøp og salg av næringseiendom.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no