Hevet kjøp av bruktbil

Mange tror at man ikke har noen rettigheter når man kjøper en bruktbil fra en privatperson. Det er feil. Man har mange rettigheter etter kjøpsloven likevel.

Poenget er at man har enda flere rettigheter når man kjøper bilen fra en profesjonell part. Imidlertid er de fleste også godt sikret ved kjøp fra en privatperson.

Kjøpte bruktbil usett

Mannen hadde kjøpt en 2003-modell Peugeot 307 den 27.2.2013 for 40 000,-.
Bilen ble kjøpt usett på bakgrunn av selgers opplysninger grunnet geografisk avstand mellom partene. Det fremgår av annonsen at bilen er strøken og særdeles pen, og at den er topp vedlikeholdt med komplett servicehefte og ingen rust. Det fremgår også at det ikke er feil på bilen bortsett fra feilvarsel på airbag. Selger opplyste per e-post at bilen er i veldig god stand og helt problemfri.
Dette er ganske typisk når man kjøper en bruktbil og det er noe avstand mellom kjøper og selger.

Feil oppdaget etter levering

Kort tid etter levering oppdaget kjøper ujevn tomgang, ladeproblemer, ryggesensor som ikke virker, risting ved pådrag og bremsing, eksoslekkasje, ulovlige frontlys, bulk på førerdør som ikke ble opplyst osv. Kjøper reklamerte muntlig til selger, som avviste ansvar.

Kjøper fikk bilen finansiert med lån i DNB, men ønsket å tilbakeholde kjøpesummen da han ble klar over manglene.  Kjøper unnlot derfor å betale omregistreringsavgift for å forhindre registrering av eierskifte og derved utbetaling av kjøpesummen. Selger betalte omregistreringsavgiften for å få utbetalt kjøpesummen til tross for at det fremgår av kontrakten at kjøper skulle betale denne, og sendte så faktura til kjøper.

Bilen ble levert NAF for gjennomgang grunnet bestridelse av mangler. Kontrollen viser en rekke alvorlige avvik, herunder ufagmessige reparasjoner av bærekuler og eksosanlegg, skjev forstilling, høyt oljeforbruk, rust mv.
Selger svarte ikke på brev fra advokat.no og heller ikke på epost eller telefon, og ble derfor nødvendig å bringe saken inn for rettslig behandling.

Det ble i forliksklagen anført

Det er i annonsen opplyst at det er «ingen rust», mens det ifølge NAF-rapporten er rustskader på alle dørene. Selger opplyste også at bilen er helt problemfri, til tross for feil på bremser, defekt eksosanlegg, skjev forstilling osv. Det ble dessuten avdekket at en bærekule ikke var tilskrudd, selv om selger i annonsen opplyste at det nettopp var byttet bærekule. Bærekulen løsnet helt ville det medført at hjulets feste til understellet.
Ulovlige xenonlys som vil bli underkjent ved EU-kontroll og som har medført at klager har blitt stoppet av politiet.

Selger må ha vært kjent med disse forholdene, og derved bevisst ha tilbakeholdt og gitt feil opplysninger om vesentlige forhold ved bilen. Det forelå¨derfor mangler etter kjøpsloven § 19 (1) bokstav a og b. Bilen var uansett i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med ut fra kjøpesum og selgers opplysninger, slik at det foreligger mangler etter bokstav c.

Selger tilbød heller ikke  retting innen rimelig tid, slik at retten til utbedring må anses tapt etter § 37. Manglene var omfattende, og kjøper hadde uansett saklig grunnlag for å motsette seg retting av manglene når selger har opptrådt grovt klanderverdig som i dette tilfellet. Flere av manglene ville antakelig vanskelig kunne rettes uten videre eller uten uforholdsmessige kostnader, som høyt oljeforbruk og vibrasjoner ved pådrag, rustskade på dører, ulovlige xenonlys mv.

Selger må ha kjent til bruktbilens tilstand

Hensett til manglenes omfang og at selger må ha kjent til forholdene og likevel tilbakeholdt og gitt feil opplysninger, anses kontraktsbruddet vesentlig slik at kjøpet skal heves etter § 39. I tillegg kreves utgifter til NAF-rapport erstattet med 1 990,-, jf kjøpsloven § 40. Etter at forliksklage ble tatt ut endte saken uten svar fra motparten med såkalt fraværsdom hvor vi ble gitt medhold på alle punkter.

Har du problemer med bruktbil? Kontakt advokat.no!

 

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no