Bilkjøp

ny bil

Det er mye å tenke på når du skal kjøpe bil. I tillegg til å finne en bil du liker og som har riktig farge og utstyr, bør du forsikre deg om at selgeren er seriøs og at det ikke er alvorlige tekniske feil.

Hvis uhellet først er ute, er det viktig å gå frem på riktig måte. Ofte får du dekket advokathjelp på bilforsikringen.

Ny eller brukt bil

I Norge selges det over 100 000 nye biler og over 200 000 bruktbiler årlig. Da er det ikke så rart at det oppstår en del tvister. Ofte er det ansvaret for tekniske problemer som skaper konflikter, siden det ikke er fastsatt nøyaktig hvor lenge du kan forvente at de ulike delene på bilen skal holde. For eksempel har det vært mange saker om at registerreimen har røket, fordi dette vanligvis gjør at motoren havarerer, og utbedringskostnadene blir da store.
Noen velger å betale litt mer for å kjøpe bruktbil fra en forhandler, men mange kjøper også fra privatpersoner. Hva som er best kommer an på selgerens seriøsitet, men du har generelt bedre rettigheter ved kjøp fra en næringsdrivende, siden forbrukerkjøpsloven da gjelder.

Hva er en mangel?

En mangel betyr at det er en feil ved bilen eller i forbindelse med salget som selger er ansvarlig for. Dette kan for eksempel være tekniske problemer, at årsavgiften ikke er betalt, eller at bilen ikke har det utstyret som står i annonsen.

De første seks månedene etter kjøp fra forhandler har du bedre beskyttelse som kjøper. Dette er for å beskytte kjøpere mot ”mandagsprodukter”. Det første halvåret er det altså lettere å få gjennomslag for en klage.

Mange biler selges ”som den er”. Selgerens ansvar begrenses da noe, men om selgeren har tilbakeholdt eller gitt feil opplysninger, eller bilen er i dårligere stand enn det som kunne forventes ut fra årsmodell, kilometerstand, kjøpesum osv, kan det likevel være en mangel som selgeren er ansvarlig for.

Reklamasjon

Hvis du blir oppmerksom på feil ved bil som du tror selger er ansvarlig for, er det viktig å si fra til selger så snart som mulig. Det er best å klage skriftlig, for eksempel på e-post, slik at man kan vise hva som ble klaget på dersom saken ikke løser seg. Angi hva som er feil, og sett en svarfrist.

Hva kan du kreve ved feil på bil?

Når du har klaget på feil til selgeren, kan han tilby å reparere feilen. Ved kjøp fra forhandler skal selger tilby reparasjon ”uten opphold” fra man har klaget, ellers mister selgeren retten til å reparere feilene. Man kan da få rettet feilene på et verksted, og kreve utgiftene erstattet av selgeren. Dersom den samme feilen kommer tilbake etter at selgeren har forsøkt å rette den, har han vanligvis bare ett forsøk til – altså totalt to forsøk for å reparere den samme feilen.

Hva som er «samme feil» avhenger vanligvis av hvordan feilen arter seg for kjøperen.

Om det er alvorlige feil, som at motoren viser seg å være defekt, eller at kilometerstanden er mye høyere enn det som ble opplyst av selgeren, kan du ha rett til å heve kjøpet. Det vil si at du leverer bilen til selgeren og får kjøpesummen tilbake. Selgeren skal i tillegg betale renter, mens kjøperen må betale et fradrag dersom han har hatt mye nytt av bilen før kjøpet ble hevet.

advokat.no har lang erfaring fra bilsaker, og kan hjelpe deg videre om du er usikker på hva du kan kreve og hvordan du skal gå frem. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering og sjekk av om saken er dekket på forsikringen din!

Lånefinansiering

Om selgeren formidler lån til kjøp av bilen, er det ikke lov å gi lån som dekker mer enn 65 % av kjøpesummen. Både selger og banken er også ansvarlig for å fraråde lånet om forholdene tilsier det. Dersom det er gitt lån til noen som ikke har betalingsevne, kan man kreve at lånet reduseres eller i ytterste konsekvens bortfaller.

Banken er i tillegg ansvarlig for at selgeren oppfyller avtalen. Om selgeren nekter å etterkomme en reklamasjon på bilen, eller selgeren har gått konkurs, kan kravet fremmes mot banken istedenfor.

Har du en sak som gjelder bil, kontakt advokat.no!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker:

Hevet kjøp av bobil med fuktskader