Kjøpsrett - er du misfornøyd med kjøp av en tjeneste eller vare?

kjopsrett advokat advokat.no kjøpsrett kjøp salg

Ved kjøp av ny eller brukt bil, båt, motorsykkel, kjøkkeninventar eller andre kostbare løsøregjenstander kan du oppleve at gjenstanden har feil og mangler.

Har du solgt en gjenstand – som privatperson eller som bedrift – kan du oppleve at kjøperen gjør gjeldende feil og mangler som det kreves prisavslag, erstatning eller heving for.

Forbrukerkjøpsloven, husleieloven, håndverktjenesteloven og kjøpsloven gir deg som forbruker mange rettigheter.

Kjøpsrett

advokat.no har bred kunnskap om kjøpsrett, fra utenrettslig tvisteløsning og forhandling, ulike tvisteløsningsorganer samt prosedyre for domstolen, og kan hjelpe deg med å fremme krav mot selgeren.
Er du misfornøyd med kjøp av en vare eller tjeneste?

Vi kan også bistå selgere som mottar krav fra en misfornøyd kjøper.

Rettshjelpsdekning

Har du innboforsikring, kan du ha mulighet for å få dekket deler av advokatsalæret gjennom rettshjelpdekningen.
advokat.no hjelper deg med å undersøke mulighetene for å få dekning fra forsikringsselskapet ditt.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker:

Kjøpt en tjeneste som ble dyrere enn avtalt?