Negativ servitutt - erstatning

Vil man sikre seg en god utsikt lønner det seg å få tinglyst en avtale som man tinglyser på eiendommen. Å påstå at man har en muntlig avtale vil være vanskelig å bli hørt med.

En person solgte sin eiendom i Oslo. På eiendommen ble det av kjøperen oppført to nye eneboliger. Deretter ble selgeren kontaktet av en nabo som minnet ham på at det var en klausul på eiendommen. Dette kalles for en servitutt på fagspråket. Naboen mente at han hadde en avtale som sikret ham utsikt over tomten der boligene ble oppført.

Slike servitutter finnes over alt og det er å anse som en heftelse på eiendommen. Akkurat på samme måte som et pantelån.

Naboen mente at selger hadde glemt å informere kjøperen om at han ikke hadde lov til å føre opp to nye eneboliger her. Dette var fordi eneboligene ville ta utsikten over Oslofjorden fra naboen.

Det sto ikke noe om dette i grunnboken og kjøperen var dermed i god tro. Naboen som mistet utsikt kunne dermed ikke fremme noe krav mot ham.

Naboen mente imidlertid at selgeren hadde inngått en avtale med ham om å ikke bygge her og derfor saksøkte han også selgeren.

Advokat Heidi Åsvang ble kontaktet av selgeren etter å ha mottatt kravet fra naboen som nå ikke hadde utsikt.

Saken gikk i Oslo tingrett og dommeren kom til at naboen måtte føre bevis for at det forelå en slik avtale.

Naboen mente at det var en muntlig avtale.

Juridisk sett er slike muntlige avtaler like bindende som skriftlige, men det blir i praksis vanskelig å føre bevis for dem.

Retten kom frem til at det ikke fantes noen slik avtale.

Saken endte derfor også med klar seier for advokat Heidi Åsvang i retten og saken ble ikke anket.