Har du hytte i Norge eller utlandet?

Hytte og advokat

Det finnes over 500 000 fritidseiendommer i Norge og nordmenn eier omkring 80 000 fritidseiendommer i utlandet. Mange rettslige problemstillinger kan dukke opp.

Hytte – festetomt

Vi har hatt en lang rekke saker som gjelder retten til å bli selveier på egen hyttetomt. Over 300 000 nordmenn fester idag tomten der hytta står. Et tomtefeste kalles gjerne også bygsling (å bygsle = å feste). Det er en egen lov om tomtefeste, og reglene om innløsning her er sentrale. Det er en viktig sak for mange å være eier av egen tomt, men de færreste ønsker å betale for mye for en tomt de selv har opparbeidet.

advokat.no hjelper deg gjerne med festekontrakter og med saker om festeavgift. Dersom du fester bort tomt og vil oppjustere festeavgiften, kan vi undersøke adgangen til oppjustering og hva som er maksimal oppjustering. Vi kan også hjelpe deg som opplever at festeavgiften har blitt oppjustert, og lurer på om justeringen er rettmessig.

Kjøp og salg av hytte

Vi bistår også med kjøp og salg av fritidsboliger. Mange av problemene likner på problemene ved kjøp og salg av bolig, men det er også andre spørsmål som er mer vanlig for hytter, særlig knyttet til bruksrettigheter og -vilkår.

Har du en tvist i forhold til hyttenaboen, for eksempel om skigarden eller tomtegrensen, bistår vi deg også her.

Overføring av hytte til barna

Det er videre praktisk å overføre hytter til sine barn mens man fortsatt lever, og samtidig sikre seg en bruksrett. Forholdet til arveavgiftsreglene kan få stor betydning. advokat.no kjenner regelsettene og kan sikre en gunstigst mulig overføring for deg.

Gamle rettigheter er gjerne påheftet en hytteeiendom, som for eksempel retten til vei eller vann, eller jakt og fiske. Dette kan være rettigheter som følger av en servitutt eller som følger av hevd. Vi kan gi deg råd om slike rettigheter i tilknytning til eiendommen. Vi kan også hjelpe deg dersom du har en slik rett som eieren av eiendommen ikke overholder.

Har du spørsmål vedrørende din hytte eller fritidseiendom, kontakt advokat.no!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relaterte saker:

Vil du løse ut festet hyttetomt?