Forventninger ved oppføring av bygg og entreprise

Bygg og entreprise

Du forventer ved inngåelse av nyoppføring av bygg og entreprise at disse er feilfrie. Og at de er ferdig til avtalt tid.

Når noe er nytt må man kunne stille strenge krav til hvordan ting skal være og fungere. advokat.no kan reglene om oppføring av bygg og hvem som som er ansvarlig for feil og forsinkelser.

Avtale om oppføring av bygg og entreprise

Ved inngåelse av avtale om oppføring av bolighus eller industribygg reises det en rekke spørsmål. Det kan være spørsmål om hvilken entreprenør som er ansvarlig for skaden, herunder hvilken part byggherren skal fremme sitt krav mot. En rekke av disse spørsmålene er ofte blant annet regulert i standardkontrakter, men det kan oppstå tolkningsspørsmål. En entreprenør skal ha ansvarsforsikring og da dukker det opp spørsmål om hva forsikringsselskapet skal dekke.

advokat.no bistår både privatpersoner og næringslivsklienter innen disse spørsmål.

Det kan være lurt å få utredet hvilke rettigheter og plikter du har, for å forebygge fremtidige konflikter eller for å løse en konflikt.

Rettshjelp

Privatpersoner vil ofte ha krav på dekning av 80 % av utgiftene til advokat gjennom rettshjelpsforsikring i sin eiendomsforsikring, om det har oppstått en konflikt. Næringslivsklienter må som regel dekke utgiftene selv, men medlemmer av Norske Murmestres Landsforening har rettshjelpforsikring.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no