Permittere ansatte

Å permittere sine ansatte er selvfølgelig noe ingen arbeidsgivere ønsker å gjøre, men det må av og til gjøres for å sikre firmaets økonomi.
Permittering kan vare maksimalt 30 uker mot tidligere inntil 52 uker.

Å permittere sine ansatte er selvfølgelig noe ingen arbeidsgivere ønsker å gjøre, men det må av og til gjøres for å sikre firmaets økonomi.

Det er viktig å være klar over at ansettelsesforholdet fortsatt eksisterer under en permittering, selv om mange ansatte i praksis sier opp og finner seg en ny jobb. Når den ansatte sier opp, opphører også ansettelsesforholdet. Den som blir permittert vil få penger fra NAV.

Permittere – hovedavtalen mellom NHO og LO

Det er lite regler om permitteringsadgangen, men den følger av hovedavtalen mellom NHO og LO. Selv om din bedrift ikke er medlem, vil disse reglene likevel gjelde deg.

  • For å permittere må du ha en grunn. Den eneste grunnen som aksepteres er forholdene i din bedrift. Du må rett og slett ha behov for færre ansatte. Årsaken til at du ikke lenger trenger så mange, kan være alt fra brann i lokalet til dårlig økonomi. Du kan ikke permittere en person fordi han gjør jobben sin for dårlig. Da er det oppsigelse som er riktig virkemiddel.
  • Du kan i utgangspunktet fritt velge hvem du vil permittere. Det er du som kjenner din bedrift best og tar de mest fornuftige avgjørelsene. Er bedriften din bundet av hovedavtalen direkte, må du som regel velge etter ansiennitet, såfremt du ikke har en saklig grunn til å velge noen andre. Som oftest vil du beholde de som har fått lang opplæring internt, og som det er vanskelig å erstatte eller de som raskt kan skaffe virksomheten flere nye oppdrag. Det kan også være saklig å velge å beholde de som har en stor kundeportefølje fremfor ansatte uten slik portefølje.
  • Når du har bestemt deg for hvem du vil permittere, så må de ansatte varsles. I tillegg må du varsle NAV. Som hovedregel er det en 14 dagers varslingsfrist. Det betyr at du må si ifra til de du vurderer å permittere 14 dager før de blir permittert. I de følgende 14 dagene løper arbeidet som før, og den ansatte må gjøre jobben som tidligere i hele perioden. Den ansatte har også krav på vanlig lønn i disse 14 dagene.
  • 10 dagers lønnsbetaling. Det som er nytt er at du tidligere måtte betale lønn til den ansatte i 5 dager etter at han ble permittert. Nå må du betale for 10 dager. Det er dermed blitt dobbelt så dyrt for arbeidsgivere. I denne perioden får du ikke noen arbeidsinnsats tilbake fra den ansatte, slik at dette er penger du betaler uten å få noenting igjen. Hvis den ansatte har en normal lønn, utgjør dette ofte en direkte kostnad på omkring 20 000,- pr ansatt.

Ofte oppstår det spesielle spørsmål hvor en av partene blir sykemeldt eller skal avvikle ferie etter å ha mottatt varsel. dette reiser nye spørsmål.

Kontakt advokat.no ved permitteringer!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no