Oppsigelse, avskjed eller permittering

Advokat oppsigelse eller avskjed

Har du fått oppsigelse eller avskjed? Da er det lurt å kontakte advokat. Det løper ulike frister i slike saker, og det er viktig å gå riktig frem.

Formkrav ved oppsigelse, avskjed eller permittering

Det er alltid leit å måtte si opp ansatte, men det må være hensynet til firmaet som kommer først. Det er viktig å passe på formkravene slik at du ikke risikerer mye unødig ekstraarbeid med å starte prosessen på nytt eller i verste fall en rettssak om oppsigelsen.

Advokat.no kjenner reglene fra både arbeidstakersiden og fra arbeidsgiversiden. Vi vet hvordan man kan få gjennomført nedbemanning eller fjernet illojale medarbeidere på en saklig og ordentlig måte. Det er viktig at selve prosessen går raskt og smertefritt slik at produksjonen ikke blir unødig forsinket på grunn av fokus på dette.

Bruk gjerne en advokat allerede fra planleggingen slik at du etterpå kan konsentrere deg om virksomheten. Deretter ordner advokaten det praktiske omkring nedbemanningen.Småbedrifter med under 10-15 ansatte har sjelden egen advokat og har ikke råd til en prosess som tar fokuset bort fra kjerneområdet.

Bestride oppsigelse eller avskjed som arbeidstager

Hvis du ønsker å bestride oppsigelsen eller avskjeden, har du krav på et forhandlingsmøte med arbeidsgiver innen to uker. Under et slikt møte vil dere diskutere grunnlaget for oppsigelsen/avskjeden og forsøke å løse saken i minnelighet.

Hvis saken ikke lar seg løse i minnelighet, kan vi bistå deg videre i saken dersom denne bringes inn for rettsapparatet.

Vi kan også bistå deg dersom du har opplevd mobbing/trakassering på arbeidsplassen.

I saker om oppsigelse/avskjed kan du få fri rettshjelp.
Se om du har krav på fri rettshjelp

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no