Solidaransvar for lønn

Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (oppdragsgiver), skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter.

Solidaransvar innebærer at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede hefter «en for alle og alle for en» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden, som ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver.

Solidaransvar og tariffavtale

Solidaransvaret gjelder innenfor alle bransjer med allmenngjorte tariffavtaler, som for eksempel byggebransjen og verftsindustrien. Den som bestiller et bygg eller et skip, byggherren, kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for arbeidstakers lønn.

Ansvaret gjelder bare der entreprenøren/leverandøren driver næringsvirksomhet. En leverandør som driver næringsvirksomhet skal imidlertid omfattes av solidaransvaret uansett om oppdragsgiver er annen virksomhet eller en forbruker.

Dette gjelder for alle kontrakter som er inngått etter 1. januar 2010.

  • Lønn (men ikke høyere enn minstelønn)
  • Overtidsgodtgjørelse
  • Feriepenger

Minstelønn (2017):

  • 197,90,- pr time for faglærte
  • 177,80,- pr time for for ufaglærte uten bransjeerfaring
  • 185,50,- pr time for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring

Oppdragsgiver og oppdragstager har ansvar

Den som setter ut oppdrag har et slikt ansvar. I tillegg har den som får oppdraget et ansvar for sine underleverandører. Det er derfor et poeng for en hovedentreprenør å kontrollere sin underleverandørs kontrakter med sine ansatte. Ellers risikerer du å måtte betale endel av deres lønn. En fornuftig hovedentreprenør vil sikre seg rett til å holde tilbake penger til underleverandøren inntil lønnsforholdene hos underleverandøren er brakt i orden igjen. I praksis vil dette virke som et pressmiddel for å få gode kontrakter også hos underleverandøren.
Det vil også sikre hovedentreprenøren mot å ende med regningen til slutt.

advokat.no kan spørsmål om solidaransvar

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no