Oppsigelse eller avskjed?

Da vil du kunne ha behov for advokat. Arbeidsrett handler om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Reglene på dette området er de samme for privatpersoner som bedrifter selv om de ofte står på hver sin side av bordet. Det er et kontraktsforhold, men også mye mer enn det. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til partene. Loven har et sterkt fokus på ivaretakelse av arbeidstakeren og dennes behov.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no