Innvilget uførepensjon etter klage til Finansklagenemnda

Klient fikk avslag på uførepensjon fra forsikringsselskapet sitt. Vi bisto klient med å klage avslaget til Finansklagenemnda. Etter vår klage snudde forsikringsselskapet, og innvilget vår klient uførepensjon.

Ryggskade

Klient hadde jobbet offshore, og var påført en ryggskade i en arbeidsulykke i 2003. Til tross for arbeidsulykken hadde han fortsatt i arbeid. Sommeren 2020 var klient utsatt for en ny ulykke på fritiden, da han falt ned fra en stige. Han ble i fallet påført flere alvorlige bruddskader, og utviklet etter hvert et komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS).

Uførepensjon

Klient hadde tegnet uføreforsikring, og søkte om uførepensjon etter fallskaden. Forsikringsselskapet avslo. De mente uførheten nå stammet fra ryggskaden fra 2003, og i forsikringen var det gjort unntak ved rygglidelser.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner, ansvar

Bistand fra Osloadvokatene

Klienten søkte bistand fra advokat Aleksander Thon Aasen. Saken ble deretter klaget inn for Finansklagenemnda. Finansklagenemnda er et klageorgan som behandler klagesaker blant annet mot forsikringsselskaper.

Klage

I klagen ble det argumentert med at det ikke forelå årsakssammenheng mellom den gamle yrkesskaden og den nåværende uførheten. Unntaket som forsikringsselskapet påberopte, kunne derfor ikke komme til anvendelse.

Etter vår klage vurderte forsikringsselskapet saken på nytt. De omgjorde da sitt tidligere avslag, og innvilget vår klient uførepensjon.

Dekning til advokatkostander

I denne saken fikk klienten dekket sine utgifter til advokat gjennom sin rettshjelpsforsikring.

Hos Osloadvokatene undersøker vi alltid om du har krav dine utgifter dekket gjennom forsikring eller fri rettshjelp.

Aleksander Thon Aasen

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med Osloadvokatene

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper aldri noen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker alltid om du har krav på kostandene dekket.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse i møte med NAV.

 


 

– Advokaten min har fremstått som svært profesjonell og kompetent da de kjempet saken min og vant. Hele firmaet har også ellers vært forståelsesfulle og sympatiske under hele prosessen. Vil absolutt kunne anbefale dem videre.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Aleksander-480x480-1.jpg

Aleksander Thon Aasen
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring