Du har krav på å få se bekymringsmelding om barnet ditt

Hvis barnevernstjenesten har fått en bekymringsmelding om ditt barn, har du krav på å få se denne. Du kan kreve å se bekymringsmeldingen før du kommer på møte med barnevernstjenesten.

bekymringsmelding

Bekymringsmelding

En barnevernssak startet med at barnevernstjenesten mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan for eksempel komme fra helsepersonell, politiet, barnehage, skole eller private personer. Alle som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan har plikt til å melde ifra til barnevernet dersom det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, alvorlig omsorgssvikt eller lignende.

Undersøkelsessak

Med utgangspunkt i bekymringsmeldingen avgjør barnevernet om de skal følge opp saken videre, eller henlegge saken. Dersom det besluttes at det skal åpnes undersøkelsessak, vil barnevernet foreta undersøkelser. Barnevernet tar da kontakt med barnet og foreldrene for å få mer informasjon om hvordan barnet har det.

I denne fasen gjennomfører ofte barnevernet hjemmebesøk. Etter barnevernloven § 4-3 skal barnevernstjenesten gjennomføre undersøkelser slik at de involverte blir minst mulig skadet.

Fakta

Barnevernet skal så raskt som mulig, og vanligvis innen tre måneder, avslutte undersøkelsessaken. Barneverntjenesten skal da beslutte om tiltak skal iverksettes, eller om saken skal henlegges.

Du har krav på å få se bekymringsmeldinger om barnet ditt

Ofte vil barneverntjenesten si at de vil gjennomgå bekymringsmeldingen sammen med deg på et møte. Foreldre har imidlertid rett til å se slike meldinger før de stiller på et møte barneverntjenesten. Dersom barneverntjenesten nekter deg å se meldingen, bør du kontakte advokat som kan kreve å se bekymringsmeldingen på dine vegne.

Retten til dokumentinnsyn følger av forvaltningsloven. I helt spesielle tilfeller kan barneverntjenesten nekte innsyn, men da må de treffe et vedtak, som kan klages til statsforvalteren. Våre advokater hjelper deg med dette.

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatutgifter påløper ikke før advokat og klient er enige om oppdrag.

Tina Carlsen Ahlquist (Permisjon)

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om samvær. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Tina-480x480-1.jpg

Tina Carlsen Ahlquist (Permisjon)
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring