Hvordan få uføretrygd?

Uføretrygd skal sikre inntekt til personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av skade eller sykdom. Dersom du har fått avslag på søknad om uføretrygd anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat. Da øker sannsynlig for å vinne frem i klagesaken.

uføretrygd

Hvem kan få uføretrygd?

For å få uføretrygd må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til at du har nedsatt arbeids- og inntektsevne. Videre må du være mellom 18 og 67 år, ha vært medlem av folketrygden de siste fem årene før du ble syk eller skadet, og inntektsevnen må være redusert med minst 50 %. Mulighetene dine til å arbeide må også være avklart. Det innebærer at du må ha gjennomført hensiktsmessig behandling som kan bedre arbeidsevnen, samt arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen din og avklare hvor mye du kan jobbe.

Unntak fra krav om 50 % nedsatt inntektsevne

I enkelte tilfeller er det tilstrekkelig at inntektsevnen reduseres med mindre enn 50 %. Har du arbeidsavklaringspenger når du søker om uføretrygd er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig redusert med 40 %. Skyldes uførheten din en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med 30 %.

Skal utøves skjønn

Lovens vilkår for å bli tilkjent uføretrygd forutsetter at det foretas grundige juridiske og medisinske vurderinger. Vår erfaring er at det gjøres en rekke feil fra NAV i disse sakene. Et typisk eksempel er at NAV ikke sørger for å utrede saken på en tilfredsstillende måte før vedtak fattes, eller at de legger uriktig faktum til grunn for vedtaket. En advokat vil enklere ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten erfaring og relevant kompetanse ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.

Fakta

Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket. Klagefristen er enten 3 eller 6 uker.

Ung ufør

For personer som blir varige uføre i ung alder, finnes det særlige regler som skal sikre en noe høyere uførepensjon enn det som er vanlig. Grunnen til dette er at uføretrygd vanligvis baseres på tidligere års inntekt. Når man er ung ufør har man ikke rukket å tjene seg opp et godt beregningsgrunnlag, nettopp fordi man har fått en skade eller sykdom i tidlig alder. Som følge av dette har man regler som gir ekstra beskyttelse for de unge. Fordelsregelen kan bare komme til anvendelse hvis varig uførhet inntreffer før fylte 26 år.

Gratis hjelp fra advokat

Dersom du vinner saken dekker NAV alle dine advokatutgifter. Selv om du ikke vinner saken, kan du få dekket advokatutgiftene dine gjennom ordningen Fri rettshjelp. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får Fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Lene Wallem

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vår erfaring er at sjansen for å få omgjort et vedtak er betydelig større ved bruk av advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Wallem-480x480-1.jpg

Lene Wallem
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring