Hvordan avbryte en foreldelsesfrist?

For å sikre at et pengekrav kan kreves oppfylt, er det avgjørende å avbryte en foreldelsesfrist i rett tid. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvordan du kan avbryte en foreldelsesfrist og opprettholde din rett til å kreve betaling.

vederlagskrav, foreldelsesfrist

Hva er foreldelse?

At et pengekrav er foreldet, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Dette innebærer at fordringshaveren taper sin rett til å kreve betaling. Har du et utestående krav mot en annen, er det således viktig at du er oppmerksom på foreldelsesfristen og hvordan du kan avbryte den.

Foreldelsesfristens lengde

Foreldelsesfristens lengde varierer avhengig av typen krav. Etter foreldelsesloven er den generelle fristen 3 år. Foreldelsesfristens lengde er imidlertid annerledes for blant annet gjeldsbrev, lån, bankinnskudd og pensjon. Lengden på foreldelsesfristen kan også forlenges i enkelte tilfeller. Hva foreldelsesfristen er i din sak avhenger således av de konkrete omstendighetene.

Hvordan avbryte en foreldelsesfrist?

Fristavbrudd kan enten skje ved erkjennelse av skyldneren, eller ved at fordringshaveren iverksetter rettslige skritt. Fristavbruddsformene er uttømmende og ufravikelige. Det betyr at en foreldelsesfrist ikke kan avbrytes på andre måter enn de som følger av foreldelsesloven. Videre er bestemmelse om fristavbrudd generelle uten hensyn til arten av den underliggende fordring. Kravets art kan imidlertid tilsi begrensninger.

Fristavbrudd må skje før fordringen foreldes. Etter at kravet er foreldet, kan ikke lenger fordringen gjøres gjeldende, og den anses bortfalt.

Fakta

Fristavbrudd må gjøres gjeldende overfor hver enkelt skyldner separat. Det innebærer at også friststart, fristavbrudd og fristlengde må vurderes overfor hver enkelt skyldner.

Fristavbrudd gjennom rettslige skritt

Fristavbrudd gjennom rettslige skritt kan skje på ulike måter, som for eksempel regulært saksanlegg, administrativ avgjørelse, tvangsfullbyrdelse, prosessvarsling, konkursprosess, gjeldsforhandlinger og skifte. Videre vil foreldelsesfristen også avbrytes ved forliksklage, stevning, gruppesøksmål, melding om borgerlige rettskrav og melding om voldgift. Det er avgjørende å avbryte fristen på riktig måte, hvis ikke risikerer du at pengekravet ditt går tapt.

Fakta

Mekling basert på avtale er ikke fristavbrytende. Det er heller ikke mekling etter tvisteloven kapittel 7.

Fristavbrudd ved erkjennelse

Foreldelsesfristen avbrytes når skyldneren uttrykkelig eller gjennom sin handlemåte erkjenner forpliktelsen overfor fordringshaveren. Videre avbrytes foreldelsesfristen når skyldneren gir løfte om betaling eller betaler renter på fordringen. Det er imidlertid ingen automatikk i at delvis betaling virker fristavbrytende for hele fordringen. Virkningen av delvis betaling beror på en konkret vurdering av forholdene knyttet til betalingen. Du kan lese mer om hva som anses som erkjennelse av fristavbrudd her.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om foreldelse og pengekrav. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker om pengekrav og foreldelse vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring