Foreldelse – Fristavbrudd ved erkjennelse

At et pengekrav foreldes, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Det er derfor viktig at foreldelsesfristen avbrytes på riktig måte. I denne artikkel vil du få en oversikt over hva det innebærer at fristavbrudd skjer ved erkjennelse.

dødsleie, fristavbrudd

Hvordan kan en foreldelsesfrist avbrytes?

Foreldelsesfristen kan avbrytes ved at fordringshaveren tar rettslige skritt mot skyldneren for å få dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse. Det samme gjelder når skyldneren tar skritt for å få fastsettelsesdom om fordringen, eller når fornærmede ber påtalemyndigheten om å fremme kravet i en straffesak. Foreldelsesfristen avbrytes også når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen.

Fristavbrudd ved erkjennelse

Foreldelsesloven gir to eksempler på hvordan erkjennelse av en forpliktelse kan komme til uttrykk: gjennom avdragsbetaling eller betaling av renter. At rentebetaling anses som en erkjennelse av en forpliktelse, betyr at erkjennelse også kan skje indirekte.

Tidligere skulle det mye til for å konstatere erkjennelse. Erkjennelsen måtte være så tydelig at den kunne utgjøre et nytt og selvstendig grunnlag for forpliktelsen. Praksisen er imidlertid endret og avklart gjennom en nylig avsagt Høyesterettsdom. I dommen avviser Høyesterett vilkåret om at erkjennelsen må gi fordringen et nytt og selvstendig grunnlag. Det avgjørende er i stedet hvordan skyldnerens opptreden med rimelighet kan oppfattes av fordringshaveren. Det skal således foretas en konkret helhetsvurdering av skyldnerens atferd.

Fakta

Utbedring kan anses fristavbrytende, men dette må ses i sammenheng med rekkevidden av utbedringen og andre plikter skyldneren har.

Erkjennelsens rekkevidde

Det må foretas en konkret vurdering av erkjennelsens rekkevidde. En erkjennelse av en mangel vil for eksempel ikke uten videre anses som en erkjennelse av et erstatningsansvar som følge av mangelen. Videre vil ikke rentebetaling og annen delvis betaling automatisk virke fristavbrytende for hele fordringen. Om delvis betaling virker fristavbrytende for hele eller deler av forpliktelsen, beror på en konkret vurdering av forholdene knyttet til betalingen.

Advokatutgifter

I saker om pengekrav og foreldelse vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om pengekrav og foreldelse. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring