Hva er forloddskrav?

Ved et skifte kan ektefeller normalt kreve visse personlige gjenstander og økonomiske rettigheter holdt utenfor delingen, så fremt det ikke vil virke åpenbart urimelig. Eiendeler og rettigheter man kan holde utenfor delingen kalles for forloddskrav.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav

Hva er forloddskrav?

Forloddskrav er en fellesbetegnelse på eiendeler eller rettigheter som kan holdes utenfor delingen etter ekteskapsloven § 61. Bestemmelsen gir en ektefelle rett til å holde både gjenstanden og verdien av gjenstanden utenfor delingen selv om ektefellene har felleseie. Bakgrunnen for at man har slike regler er at det vil virke urimelig overfor den ektefellen som eier gjenstanden om den må inngå i delingsgrunnlaget.

Eiendeler og rettigheter som kan holdes utenfor delingen er gjenstander som utelukkende tjener til den ene ektefellens personlige bruk (eks. smykker og klær), familiebilder, familiepapirer, rettigheter i trygde- og pensjonsordninger, den beholde verdien av erstatning, trygd eller forsikring, samt eiendeler som er ervervet til særskilt bruk for barna.

Fakta

Det er ektefellen som får omsorgen for barna som kan kreve å holde eiendelene til barna utenfor delingen.

Konsekvensen av at verdien kan tas ut forlodds?

Konsekvensen av at en rettighet eller eiendel kan tas ut forlods, er at den ikke inngår i delingen. Å ta ut verdier forlodds påvirker således i utgangspunktet ikke gjeldsavleggelsen. På denne måten skiller forloddskrav seg fra skjevdeling og særeie, ettersom disse alternativene medfører begrensninger i hvilken gjeld som kan trekkes fra felleseiemidlene. Når det gjelder eiendeler som er unntatt fra delingen etter ekteskapsloven § 61 bokstav b eller c, vil imidlertid gjeldsfradraget avgjøres etter ekteskapsloven § 58 (3) bokstav b, som innebærer at man kun kan gjøre fradrag for gjeld som overstiger den totale verdien av særeie og skjevdelingsmidler.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om samlivsbrudd. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 350 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 540 000 kroner.

Fri rettshjelp er en ordning hvor staten betaler dine advokatutgifter, foruten en liten egenandel. Vi gjennomgår reglene med deg i første møte slik at du er trygg på dine advokatutgifter

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring