Har du fått avslag på søknad om arbeidstillatelse?

I Norge er det ofte vanskelig å få arbeidstillatelse. Selv om du har fått avslag på søknad om arbeidstillatelse trenger du imidlertid ikke å miste håpet. Med bistand fra våre dyktige advokater øker sjansene dine betydelig for å vinne frem i klagesaken. Vi bistår deg gjennom hele prosessen og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter, avhjelp, arbeidstillatelse

Arbeidstillatelse

For å arbeide i Norge, må man enten få innvilget arbeidstillatelse eller ha oppholdsrett gjennom EU/EØS-reglene. Regelverket er bygd opp slik at arbeidstakere enten kan søke om arbeidstillatelse selv, eller så kan arbeidsgiveren søke på vegne av arbeidstakeren.

Arbeidstillatelse etter de ordinære reglene

Hvis du er arbeidssøker fra et land utenfor EU/EØS, må du søke om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. For å få arbeidstillatelse er det flere vilkår som må være oppfylt. Du må blant annet ha mottatt et konkret tilbud om jobb fra en arbeidsgiver i Norge. Videre må du anses som faglært, og din utdanning må være relevant for den tilbudte stillingen. At du må være faglært innebærer at du må ha fullført yrkesrettet fagutdanning, høyere utdanning tilsvarende bachelor eller master, eller ha fagbrev i et bestemt yrke.

Fakta

For enkelte grupper av faglærte arbeidstakere gjelder det særlige tilleggsvilkår. Videre er det oppstilt egne vilkår og dokumentasjonskrav for selvstendig næringsdrivende, studenter og andre konkrete grupper. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi kan reglene og unntakene.

Arbeidstillatelse etter EØS-regelverket

For EØS/EU-borgere er det enklere å få arbeidstillatelse i Norge. Dersom du kommer til Norge for å få jobb, må du registrere deg hos politiet senest tre måneder etter at du reiste inn i landet. Du kan da oppholde deg i Norge i seks måneder mens du søker arbeid. Når du har fått jobb kan du søke om oppholdstillatelse som gir deg rett til å arbeide i Norge i fem år.

Fakta

Hvis du allerede har et jobbtilbud, kan du flytte til Norge og begynne å arbeide med en gang. Det eneste kravet er at du registrerer deg hos politiet innen tre måneder etter at du reiste inn i landet, og du vil da få et registreringsbevis. Med dette beviset kan du trygt og lovlig jobbe i Norge.

De vanligste grunnene til avslag på søknad om arbeidstillatelse

De vanligste grunnene til avslag på søknad om arbeidstillatelse er at søkeren mangler kompetanse som faglært, at arbeidet ikke er relevant for den kompetansen søkeren har eller at søkeren har fått tilbud om for lav lønn.

For å få arbeidstillatelse må du i utgangspunktet være faglært, noe som innebærer at du må ha fullført en formell utdanning. I enkelte tilfeller kan du imidlertid få arbeidstillatelse selv om du bare har arbeidserfaring. Arbeidserfaringen må være dobbelt så lang som tilsvarende fagutdanning i Norge for at du skal regnes som faglært bare på grunn av arbeidserfaring. Videre må du legge frem grundig dokumentasjon på den arbeidserfaringen du har, inkludert daterte og signerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere.

Har du fått avslag på søknad om arbeidstillatelse?

Ved avslag på søknad om arbeidstillatelse er klagefristen normalt tre uker etter at du mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at du sender klagen før fristen utløper. I klagen må du begrunne hvorfor du klager og forsøke å motbevise og argumentere for at avslaget er feil. Vi bistår deg i denne prosessen, og sørger for at dine rettigheter blir ivaretatt.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om utlendingsrett. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring