Har du fått avslag på oppholdstillatelse?

Hvis du har fått avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse, har du mulighet til å klage på vedtaket. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

samboeravtale, oppsigelse, uføretrygd, sykepenger, gjengjeldelse, oppholdstillatelse

Du har rett til å klage på vedtaket

Ved avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse er klagefristen normalt tre uker etter at du mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at du har sendt klagen før fristen går ut. I klagen må du begrunne hvorfor du klager og prøve å motbevise og argumentere for at avslaget er feil. Reglene om oppholdstillatelse kan oppfattes kompliserte og omfattende, og det lønner seg derfor å bli bistått av en erfaren advokat. Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse i saker om oppholdstillatelse, og vil sørge for at du får det du har krav på.

Klagen skal som hovedregel være skriftlig og underskrevet, og den kan leveres til politiet eller UDI. Hvis UDI opprettholder avslaget, blir saken sendt til Utlendingsnemnda som behandler den på nytt.

Du kan i visse tilfeller få bli i Norge mens klagen behandles

Dersom du har søkt om permanent oppholdstillatelse før den tidligere oppholdstillatelsen din gikk ut, og du klager innen fristen, har du rett til å bli i Norge mens klagen din behandles. Hvis du derimot har søkt om permanent oppholdstillatelse etter den tidligere tillatelsen gikk ut, må du klage på vedtaket innen fristen og samtidig be om å få bli i Norge mens klagen behandles. UDI vil da avgjøre om du får bli Norge mens klagen behandles eller ikke.

Avslag på søknad om oppholdstillatelse

Hvis du får avslag på søknad om oppholdstillatelse, må du som hovedregel forlate Norge innen fristen som står i vedtaket ditt. Du kan imidlertid søke politidistriktet der du bor om å få forlenget fristen for å reise ut av Norge.

Ved avslag på søknad om oppholdstillatelse må du møte opp hos politiet med gyldig billett og reisedokument, slik at de får kontrollert at du reiser ut av landet. Du er selv ansvarlig for å dekke utgiftene til hjemreisen, inkludert eventuelle utgifter som staten pådrar seg i forbindelse med utreisen fra Norge. Hvis du ikke gjør opp slik gjeld, kan du bli bortvist hvis du senere prøver å reise til Norge. Det kan også føre til at du får avslag hvis du senere søker om oppholdstillatelse eller visum.

Fakta

Hvis du ikke forlater landet innen fristen, vil det bli fattet et utvisningsvedtak mot deg. I tillegg risikerer du å bli pålagt meldeplikt hos politiet, at passet eller andre reisedokumenter blir beslaglagt, eller at du blir pågrepet og fengslet.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om utlendingsrett. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring