Barn bortført til Brasil av mor – far fikk foreldreansvar

Etter at barnet ble bortført – ble det en rettssak om foreldreansvaret.

Barnet bodde med mor

Faren er opprinnelig fra Norge, mens barnets mor er opprinnelig fra Brasil.
De var verken gift eller samboere og forholdet var allerede slutt da far fikk greie på at mor var gravid. Barnet har siden fødselen bodd sammen med sin mor i Norge. Mor har et eldre barn fra før som bor i Brasil.

Mor hadde bortført barnet til Brasil

Plutselig fikk far rede på at mor ville reise til Brasil med barnet, og han fryktet at mor ikke ville returnere til Norge med deres felles barn. Far kontaktet da advokat Næss som begjærte utreiseforbud via Oslo politidistrikt. Barnets pass ble inndratt. Det viste seg imidlertid at mor allerede hadde bortført barnet til Brasil. Advokat Næss fremsatte krav om tilbakeføring til Norge med hjemmel i Haagkonvensjonen via Justisdepartementet. Mor returnerte frivillig med barnet til Norge.

Mor mistet foreldreansvaret

Hele rettssaken endte med at barnefaren med hjelp av Advokat Næss fikk medhold på alle punkter. Barnet ble flyttet fra mor til far og far fikk deretter også foreldreansvar alene for barnet. Mor fikk ikke engang del i foreldreansvaret. Barnets pass måtte mor levere fra seg til sin advokat. Mor fikk deretter samvær med sitt barn i 3 dager hver tredje uke. Resten av tiden skulle barnet være hos sin far.

Denne saken viser at det er viktig å passe på når en av foreldrene vil ta med seg et felles barn til utlandet og handle raskt.

Har du spørsmål om barn som er eller har vært bortført?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Mariann Næss
tlf 959 38 186 eller e-post naess@advokat.no

Relaterte saker:

Hva er foreldreansvar og hva er daglig omsorg?
Hvor skal barnet ha fast bosted ved samlivsbrudd?